Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 4/85 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1985-12-31

prawnych /czynności lub zdarzeń prawnych/. Z bezpośrednim działaniem ustawy można spotkać się przykładowo na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która uzyskała...
inwestycji lub innej działalności związanej z ich przeznaczeniem. Wskazany wyżej przepis art. 10 ustawy to przepis zobowiązujący nabywców gruntów rolnych lub leśnych...