Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes Izby Gospodarczej NSA Andrzej Kisielewicz (współsprawozdawca) Sędziowie Naczelnego Sądu...
prokuratora Prokuratury Generalnej Roberta Hernanda na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Izby Gospodarczej...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

i zdarzenia gospodarcze w działalności podatnika, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątkowe...
, podała, że zawarła z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług medycznych umowę w sprawie zapewnienia opieki medycznej pracownikom spółki. Zakres usług...

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

stosowania prawa i usuwać pojawiające się w związku z tym wątpliwości, co z jednej strony sprzyjać ma stabilizacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, z drugiej natomiast...

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

podatkowy pierwszej instancji wskazał, że powołany przez spółkę art. 70 O.p. nie odnosi się do pojęcia straty z działalności gospodarczej, lecz jedynie do zobowiązania...
również dla sędziów orzekających w Izbie Gospodarczej, wagę zagadnienia, skład siedmiu sędziów, któremu przedstawiono do rozpoznania zagadnienie prawne uznał za zasadne...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

W przypadku dokonania w latach 1995-2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych darowizna taka, stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy w przypadku dokonania w latach 1995 - 2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą...