Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 1/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-07-01

. Dlatego ta sfera aktywności wydzielana jest spod ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a reprezentujące te zawody korporacje należą do grupy...
działalności gospodarczej w Polsce, PUG 1988 nr 5-6 str. 143, czy P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego /art. 17 ust. 1 Konstytucji/ na przykładzie adwokatury...

III ZP 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2001-09-19

tych jednostek z prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych w jednostki działające na zasadzie samodzielności gospodarczej/. Sąd Najwyższy...
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123/, które zgodnie z jej przepisami funkcjonowały 'na zasadach...

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

przez Spółdzielnię w 1993 r. działalności inwestycyjnej polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych na gruntach stanowiących własność Spółdzielni we wsi C. Uchylenie...
uchwał zaskarżonym zarządzeniem nastąpiło bez podania przekonujących powodów społeczno-gospodarczych oraz z rażącym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 12 lipca 1984 r...