Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Gl 242/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-05

. Do dochodu rodziny zaliczono kwotę uzyskaną z tytułu emerytury przez M.G. w wysokości 14 723,15 zł oraz 11 386,83 zł z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...
strony wynikający z zaświadczenia Urzędu Skarbowego w B. z dnia 11 grudnia 2013 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu działalności gospodarczej w wysokości 11...

II SA/Ol 250/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-27

działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów ciężarowych, zatrudnia jedną osobę. Z tego tytułu w 2015 r. osiągnął dochód w wysokości 3.699.78 zł. Nie płaci regularnie...
działalność gospodarczą. Jest zdrowy i nie ma żadnych osób na swoim utrzymaniu, prócz zobowiązań alimentacyjnych w stosunku do syna. Nie ponosi kosztów mieszkania. Pomimo...

I OSK 2443/17 - Wyrok NSA z 2018-04-13

. Na wyżywienie przeznacza około [...] zł miesięcznie. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy samochodów ciężarowych, zatrudnia jedną osobę. Z tego tytułu...
jego sytuacji wyjątkową, bowiem wynikają z ryzyka podejmowanego przez przedsiębiorców przy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ponadto z dołączonych do wniosku...

II SA/Łd 1352/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-28

. prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Od dnia 5 maja 2008r. prowadzi działalność gospodarczą. W maju 2011r. wykazał dochód netto w wysokości 504,81 zł, w czerwcu...
. Na utrzymaniu ma córkę N. P., która ma obecnie 5 lat. W obecnej sytuacji nie ma środków na spłatę zaległości na rzecz funduszu, jest chory, a działalność gospodarcza...

IV SA/Wr 516/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-04-05

ze swoją żoną. Małżeństwo posiada rozdzielność majątkową. Skarżący złożył oświadczenie, że jego działalność gospodarcza ( [...]) nie przynosi żadnych dochodów. Strona...
. Zdaniem organu pierwszej instancji nie jest wykluczona możliwość podjęcia pracy przez stronę, skoro działalność gospodarcza nie przynosi dochodów., Skarżący wniósł...

III SA/Kr 386/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

środków dokonuje określonych wpłat tytułem alimentów. Skarżący wyjaśnił , że prowadzi działalność gospodarczą , która umożliwia uzyskanie dochodów wyższych...
działalności gospodarczej, a tym samym straci dochód i nie będzie miał możliwości płacenia alimentów., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło...

II SA/Bd 679/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,, e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej...
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej., Nie ulega...

II SA/Sz 341/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

alimentacyjnego posiada wysokie zadłużenie (ponad [...] zł) powstałe podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Odwołujący się wniósł o umorzenie zaległej kwoty w całości...
, że posiada inne znaczne zobowiązania związane z uprzednio prowadzoną działalnością gospodarczą, które będzie musiał spłacać, oprócz bieżącego utrzymania siebie i rodziny...

IV SA/Po 197/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie...
gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku...

I OSK 1368/16 - Wyrok NSA z 2016-11-10

produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z treści tego przepisu wyraźnie wynika...
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej., Z kolei, na podstawie art. 2 pkt 17...
1   Następne >   +2   6