Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaniżona powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaniżona wartość budowli. Podatek...
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaniżona powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaniżona...

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej ) za 2016 r., Dyrektor wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące...
zakresem zaległość podatkową z tytułu podatku dochodowego w wysokości 19% pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2018 r. w wysokości 28.695,60...

I SA/Rz 823/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-13

r. do 30 kwietnia 2018 r., W toku kontroli podatkowej ustalono, że Firma Handlowa 'T.' prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej odzieżą i obuwiem...
również uwagę na pogarszająca się sytuację finansową podatnika, wynikającą ze spadku dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2019 r. w stosunku do roku 2018...

I SA/Gd 513/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-06

dokonane w toku kontroli podatkowej wskazują na nieprawidłowe prowadzenie przez Skarżącego rozliczeń z budżetem państwa w prowadzonej działalności gospodarczej poprzez ujęcie...
są przez Skarżącego w prowadzonej działalności gospodarczej., Dyrektor IAS dodatkowo podkreślił, że dla zastosowania art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U....

I SA/Łd 723/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

przez firmę D. towar z uwzględnieniem ich danych, zważywszy, że są to głównie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie Centrum Handlowego P...
konkretnym kontrahentom właściwych kwot należności umożliwi w ocenie organu przyjęcie wyjaśnień strony w zakresie specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto organ...

I SA/Po 648/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-20

. Prezesem spółki i zarazem jedyną osobą upoważnioną do jej reprezentacji jest O. P.. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, w której przeważającą część stanowi sprzedaż hurtowa...
, że skarżąca przeprowadzała transakcje zgodnie z prawem, spółka prowadziła rzeczywistą działalność gospodarczą, dokonywała faktycznych dostaw na terytorium [...], weryfikowała...

I SA/Ol 745/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

działalnością gospodarczą w okresie do stycznia do kwietnia 2021 r. zobowiązany poniósł stratę w wysokości 82.249,44 zł., Ustosunkowując się do zarzutu wydania postanowienia...
z naruszeniem interesu strony i niekorzystnego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej DIAS podał, że panująca w Polsce epidemia i pogarszająca się sytuacja...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

. skierowano do pełnomocnika Skarżącego wezwania do:, • przedłożenia wyciągów bankowych z rachunków wykorzystywanych w badanych okresach działalności gospodarczej,, • przedłożenia...
należnymi odsetkami za zwłokę w przybliżonej wysokości 573 846 zł w sposób dobrowolny. Przyczyną powyższego miała być jest poniesiona strata z działalności gospodarczej...

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

pod względem celu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, było uzasadnione charakterem prowadzonej działalności;, - art. 33 § 1 O.p., poprzez uznanie, iż prowadzone...
działalności gospodarczej w zakresie diametralnie odmiennym od zadeklarowanego jako zakres przeważający;, - bardzo krótki, kilkumiesięczny okres funkcjonowania podmiotów: A. sp...

I FSK 130/20 - Wyrok NSA z 2021-04-30

Polskiej porządkiem prawnym podczas gdy narusza ona konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej uniemożliwiając Podatnikowi prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej...
prowadzoną przez nią działalność gospodarczą, 1.3. Mając powyższe na uwadze, wniesiono o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i rozpoznanie skargi na podstawie przepisu...
1   Następne >   +2   +5   7