Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 1020/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

z dnia 12 sierpnia 2013 r. skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. We wniosku skarżąca podniosła, że prowadzi działalność gospodarczą...
zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, wobec czego zostanie zmuszona do opłacania lokalu zastępczego dla prowadzonej działalności gospodarczej...

I SA/Sz 1291/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-27

spowoduje utratę majątku w oparciu, o który Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. Utrata majątku spowoduje zaś zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej...
przez Skarżącego działalności gospodarczej., Jak uzasadniał Skarżący, ewentualne późniejsze odzyskanie środków pieniężnych w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, co do zasadności...

I SA/Sz 1292/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-27

na zajęciu nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa spowoduje utratę majątku w oparciu, o który prowadzona jest działalność gospodarcza. Utrata majątku...
spowoduje z kolei zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzenie egzekucji z rachunków bankowych może natomiast doprowadzić do utraty płynności finansowej...

II GSK 640/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

i trudnych do odwrócenia skutków i spowoduje utratę płynności finansowej skutkującą koniecznością zaprzestania działalności gospodarczej. Skarżący podał, że za okres...
od 01.01.2016 do 31.03.2016 prowadzona przez niego działalność gospodarcza wykazała stratę 504.545,20 zł. Obciążają go zobowiązania finansowe na rzecz banku w wysokości...

III SA/Po 1177/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

nie tylko zaspokoić własnych potrzeb, ale utraci możliwość kontynuacji działalności gospodarczej., Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. W przeważającym zakresie obejmuje ona...
2014 roku., Zatem Skarżący ma świadomość ewentualnych konsekwencji finansowo-podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej od prawie trzech lat. Przychody Skarżącego...

III SA/Po 1178/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

nie tylko zaspokoić własnych potrzeb, ale utraci możliwość kontynuacji działalności gospodarczej., Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. W przeważającym zakresie obejmuje...
czerwca 2014 roku., Zatem Skarżący ma świadomość ewentualnych konsekwencji finansowo-podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej od prawie trzech lat. Przychody...

III SA/Po 1175/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

nie tylko zaspokoić własnych potrzeb, ale utraci możliwość kontynuacji działalności gospodarczej., Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. W przeważającym zakresie obejmuje ona...
roku., Zatem Skarżący ma świadomość ewentualnych konsekwencji finansowo-podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej od prawie trzech lat. Przychody Skarżącego...

III SA/Po 1176/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

nie tylko zaspokoić własnych potrzeb, ale utraci możliwość kontynuacji działalności gospodarczej., Skarżący prowadzi działalność gospodarczą. W przeważającym zakresie obejmuje...
czerwca 2014 roku., Zatem Skarżący ma świadomość ewentualnych konsekwencji finansowo-podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej od prawie trzech lat. Przychody...

I SA/Ke 366/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-09-02

skarżącemu prowadzenie działalności gospodarczej stanowiącej jedyne źródło dochodu. Ewentualna egzekucja doprowadziłaby do blokady środków finansowych gromadzonych na rachunku...
bankowym na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej (regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych). W ocenie skarżącego natychmiastowa zapłata niesłusznie nałożonej...

I SA/Lu 720/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-25

organu podatkowego, a ich ściągnięcie spowoduje zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej., W uzupełnieniu wniosku motywowała, że w przeważającej części...
finansuje działalność gospodarczą z kredytu obrotowego z limitem - 280.000 zł, zabezpieczonego hipoteką kaucyjną na kwotę 476.000 zł na rzecz banku. Dlatego wszczęcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100