Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 570/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-28

sprawy ze skargi M. K. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie działalności gospodarczej postanawia: stwierdzić swoją niewłaściwość...
i przekazać sprawę sądowi właściwemu - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Pismem z dnia [...] r. M. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 'A' M...

II GW 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-02

Marszałka, fakt ten przesądza o właściwości w sprawie Ministra Gospodarki jako organu, który kształtuje warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej., Minister...
warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przedmiotowy wniosek został złożony w trybie art. 10...

I FSK 716/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

działania różnych urzędów skarbowych. Organ uznał, że adresem zamieszkania skarżącego w okresie prowadzenia zgłoszonej do VAT-u działalności gospodarczej oraz w okresie...
postępowania podatkowego skarżący nie prowadził już działalności gospodarczej, to nie miało to wpływu na zmianę właściwości organu podatkowego. W takim przypadku organem...

I FSK 726/12 - Wyrok NSA z 2013-04-23

urzędów skarbowych. Organ uznał, że adresem zamieszkania skarżącego w okresie prowadzenia zgłoszonej do VAT-u działalności gospodarczej oraz w okresie objętym wnioskiem...
podatkowego skarżący nie prowadził już działalności gospodarczej, to nie miało to wpływu na zmianę właściwości organu podatkowego. W takim przypadku organem właściwym...

V SA/Wa 1756/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-10

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
dla mikro i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zze⁴ ustawy z 2 marca 2020 r...

V SA/Wa 1657/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-17

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
dotacji dla mikro i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zze⁴ ustawy z 2 marca 2020 r...

VI SA/Wa 3440/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

.) po rozpatrzeniu odwołania J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. w W., ul. S., powiat O., gmina P. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu...
Czeskiej pod adresem [...], to jednak działalność gospodarczą w związku z którą wydana została zaskarżona decyzja wykonuje w W., gminie P., powiecie o., województwie...

VI SA/Wa 730/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania J.Ch. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J.Ch. [...] - Usługi...
[...], to jednak działalność gospodarczą, w związku z którą wydana została zaskarżona decyzja, wykonuje w W., gminie P., powiecie o., województwie opolskim., Biorąc...

II GSK 1491/10 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

. o ustaleniu podlegania skarżącego obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od stycznia 1999 r. do grudnia 2001 r. zarzucając rażące...
pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką osobową w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 27 grudnia 2001 r. tj. do dnia zawieszenia wykonywania...

I SA/Wr 1352/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-17

działalności gospodarczej wniósł sprzeciw wobec podjęcia w dniu 02.08.2012 r. i wykonywania kontroli podatkowej, zarzucając naruszenie: (1) art. 282b § 3 Ordynacji...
podatkowych i innych dokumentów bez pokwitowania, a także (4) art. 80b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na skutek uporczywego zakłócania działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100