Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

i marginalnym wykorzystaniem gruntu na cele rolnicze. Organ podatkowy przyjął, że podatnik dokonywał sprzedaży gruntów w wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej...
przez niego sprzedaż nieruchomości zaliczyć do jednego ze źródeł przychodów, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej., Dyrektor Izby Skarbowej w S. po rozpoznaniu odwołania...

II FNP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

., Analizując zgromadzony materiał dowodowy organ doszedł do przekonania, że podatnik dokonywał sprzedaży działek w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i uzyskiwał...
przychodu ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, co wynika art. 2 ust.1 pkt 1, a także wprost z art. 23 ust.1 pkt 31 u.p.d.o.f., Dyrektor Izby Skarbowej w S...

II FNP 2/19 - Wyrok NSA z 2019-08-22

. nr [...] w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011 oraz określenia od tej kwoty ryczałtu 1) oddala skargę...
Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2016 r. w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011 oraz określenia...

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

, nie ma takiego charakteru., [...] S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Wprawdzie działalność prowadzona przez [...] S.A....
temu podmiotowi przez władzę państwową (lub samorządową). Zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa energetycznego przedsiębiorstwem energetycznym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą...

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

. czternastu działek gruntu winny być opodatkowanie, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., - art. 28 ust. 1...
,, - art. 2 ust. 1 i ust. 2 u.s.d.g. poprzez jego błędną wykładnię i zastosowanie oraz uznanie, że skarżący prowadził działalność gospodarczą polegającą na obrocie...

I SA/Op 127/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wyciągów i odpisów z kont lokat bankowych uznane zostało, że zasadne jest przyznanie skarżącemu prawa pomocy...
do zamknięcia możliwości kontynuowania obecnej, a w przyszłości nawet prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a tym samym w sposób trwały może doprowadzić...

II GNP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-11

ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku...
[...] marca 2008 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej...

I FNP 7/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

przyjęła faktury dokumentujące dostawy złomu od podmiotów, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a jedynie firmowały dostawy złomu dokonywane...
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przyjmują faktury od podmiotów niebędących rzeczywistymi dostawcami towaru (por. wyrok z dnia 6 września 2012 r. w sprawach...

I FNP 2/11 - Wyrok NSA z 2011-06-22

jego działalności gospodarczej, jak wszelkie odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania powinny mieć charakter wyjątkowy i mogą być wprowadzane jedynie na podstawie...
faktury na ten podmiot został on wyrejestrowany z działalności gospodarczej., 10. Podsumowując ten wątek uzasadnienia należy jednoznacznie stwierdzić, że aby doszło...

I FNP 2/19 - Wyrok NSA z 2019-05-15

kontrahenta, przed rozpoczęciem współpracy, innych niż weryfikacja zarejestrowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej i weryfikacja faktu rejestracji na potrzeby...
, innych niż weryfikacja zarejestrowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej i weryfikacja faktu rejestracji na potrzeby podatku VAT?;, 2. czy przepisy art. 167...
1   Następne >   +2   4