Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Gd 589/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

budynku, oraz K. L. (M., S. s.c.) - osobie prowadzącej działalność gospodarczą w budynku, użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w R., przy ul. P. - jako domu...
musi być uzgodniony na piśmie z wydzierżawiającym, celem zameldowania czasowego. Organ stwierdził również, że R. L. prowadzi działalność gospodarczą w przedmiotowym budynku...

II OSK 1553/13 - Wyrok NSA z 2013-07-03

. L. (... s.c.) - dzierżawcy budynku, oraz K. L. (M., S. s.c.) - osobie prowadzącej działalność gospodarczą w budynku, użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
; każdy podnajem musi być uzgodniony na piśmie z wydzierżawiającym, celem zameldowania czasowego. Organ stwierdził również, że R.L. prowadzi działalność gospodarczą...

II OSK 2582/13 - Wyrok NSA z 2015-05-26

naruszenie art. 156 § 1 pkt 7 K.p.a. w zw. z art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności...
w zw. z art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. § 10 ust. 2 pkt 4...

II SA/Go 756/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-30

19.03.2002r. w sprawie o sygn. akt IV SA 1132/00. Tymczasem E.. od wielu lat nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terenie nieruchomości sąsiadującej...
zagrożenie, które stanowi ograniczenie jego praw. Źródłem zaś tych praw jest art. 20 i 22 Konstytucji RP, gwarantujące każdemu wolność działalności gospodarczej i możliwość...

I OSK 2133/13 - Wyrok NSA z 2015-05-15

lub powołania, prowadził własną działalność gospodarczą - Szkoła Nauki Jazdy [...]. Fakt ten potwierdza pismo Starostwa Powiatowego w [...] z dnia 30 marca 2012 r...
od [...] lutego 2012 r. do [...] lutego 2012 r., będąc na zwolnieniu lekarskim, prowadził pracę zarobkową w ramach działalności gospodarczej Szkoła Nauki Jazdy...

II SA/Gl 787/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-02

. 156 § 1 pkt 7 kpa w zw. z art. 77 ust. 6 w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) w związku z upoważnieniem...
o swobodzie działalności gospodarczej., Wyrokiem z dnia 29 maja 2013 r. sygn. akt II SA/Gl 164/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skargę oddalił. Jednakże...

II SA/Bd 1157/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-11

działalności gospodarczej. Podniosła również to, że budynek jest wykorzystywany jako mieszkalny oraz na potrzeby działalności agroturystycznej prowadzonej przez jej męża...
ja decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Ponownie zarzuciła organom pominięcie faktu nie prowadzenia przez nią działalności gospodarczej w budynku pałacowym...

III SA/Wa 1190/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-04

aktualnego wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 90 dni przed terminem składania ofert...
w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie uległy zmianie., Komisja uznała więc, że obwiniony naruszył zasadę odrzucania ofert nie odpowiadających...

II SA/Gl 776/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-02

,, - art. 156 § 1 pkt 7 kpa w zw. z art. 77 ust. 6 w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.) w związku z upoważnieniem...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672), który w oparciu o art. 23a ustawy o PSP, będzie miał zastosowanie w niniejszej...

VII SA/Wa 1358/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

Przedmiotem skargi C. S. (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Przychodnia Lekarska) jest decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej...
Pożarnej w [...] z [...] lutego 2010 r. o nr [...] i [...]., następującym stanie faktycznym i prawnym:, Pismem z 15 grudnia 2010 r. C. S. (prowadzący działalność gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   8