Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

III SA/Lu 295/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-19

Spółki komandytowej z siedzibą w L. kontrolę w zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców...
przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz legalności powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom za okres od dnia [...] stycznia...

II SA/Wa 1910/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

Straży Granicznej o zaliczenie do wysługi lat dla celów uposażeniowych okresu prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od [...] listopada 1992 r. do [...] września...
pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku służbowego. Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z pełnieniem...

II SA/Wa 795/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

nieważność ww. rozkazu personalnego Komendanta [...] Oddziału SG w części zaliczającej do wysługi lat okres prowadzenia przez M. O. działalności gospodarczej od dnia...
[...] czerwca 2001 r. nr [...] okres działalności gospodarczej zaliczono do wysługi lat na podstawie § 48 zarządzenia nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17...

II SA 3655/01 - Wyrok NSA z 2002-04-23

okresu prowadzenia działalności gospodarczej do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia. W uzasadnieniu podał, że przepis par. 48 ust. 2 zarządzenia nr 12...
na to, czy sporna kwestia zaliczenia okresu prowadzenia działalności gospodarczej do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza...

I OSK 2023/16 - Wyrok NSA z 2018-07-17

uposażeniowych prowadzenia działalności gospodarczej w okresie od [...] listopada 1992 r. do [...] września 2006 r., KOSG na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12...
pkt 5 oraz pkt 6 rozporządzenia o wysłudze lat. Organ wspomniał też, że aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r...

II SA/Wa 951/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

również, że funkcjonariuszka w okresie od dnia [...] września 2001 r. do dnia [...] maja 2002 r. prowadziła działalność gospodarczą w charakterze [...] i z tego tytułu podlegała...
tak aktywnego trybu życia, studiowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyjazdów zagranicznych związanych z pracą, w ocenie organu, skarżąca nie miała możliwości...

I OSK 321/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

była w biurze podróży [...] w R., jako steward na linii [...]. W okresie od dnia [...] września 2001 r. do dnia [...] maja 2002 r. skarżąca prowadziła działalność gospodarczą...
, w którym skarżąca prowadziła własną działalność gospodarczą - wykonywała pracę stewardesy - można zaliczyć do wysługi lat, a konkretnie czy ten rodzaj pracy zarobkowej...

II SA/Wa 1870/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

właściwego do spraw osobowych na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą w Straży Granicznej, prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą 'P.' oraz 'S.', tj. o czyn z art...
na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza siedzibą w Straży Granicznej, prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą 'P.' oraz 'S.', tj. o czyn z art. 135 ust. 2 pkt 1 w zw...

II SA/Wa 4017/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-10

były: mobilizowanie młodzieży do pracy na rzecz kraju, upowszechnianie ideologii marksizmu-leninizmu oraz krzewienie oświaty i kultury. W całokształcie działalności ZSMP, jak zaznaczył...
nie sposób zakwestionować faktu, że pozostawanie członkiem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej było dowodem na zindywidualizowane zaangażowanie się w działalność...

II SA/Wa 4188/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

niezdolny do służby w Straży Granicznej, przyznające mu trzecią grupę inwalidzką w związku ze służbą. Podkreślił swoją działalność w strukturach NSZZ Funkcjonariuszy...
element w systemie organów bezpieczeństwa, stworzony głównie w celu ochrony totalitarnego reżimu narzuconego Polsce w 1944 r., a jego działalność do 1990. r. - podobnie...
1   Następne >   +2   4