Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Miasta i Gminy W. jako organu miejscowo właściwego w sprawie rozliczenia tego podatku. W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że B.o., prowadzący działalność gospodarczą...
. oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Burmistrz Miasta i Gminy W. nie zgodził się ze stanowiskiem, że otwarcie przez podatnika, będącego...

I OW 71/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

odwołania spółki z o.o. 'C.' z/s w E. od decyzji zakazującej przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej...
[...] listopada 2016 r. o zakazaniu przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie...

II OW 23/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Gminy G. w/w wniosek, uznając, że w tej sprawie właściwy jest Wójt Gminy G., który nadzoruje prowadzenie działalności gospodarczej pod względem zgodności z prawem...
budowlanego. Zdaniem Wójta Gminy G. z okoliczności sprawy przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że kontrola zgodności prowadzonej działalności gospodarczej miałaby polegać...

II GW 88/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-26

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podaje stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, ewentualnie dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności...
, o ile to w danym przypadku możliwe (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji...

III OW 25/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-12

o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa [...] a Starostą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S.S. prowadzącego działalność gospodarczą...
przedmiotowego wniosku., W uzasadnieniu powyższego wniosku Marszałek Województwa wskazał, że pismem z [...] lutego 2020 r., S.S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą...

III OW 3/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-02

., Marszałek Województwa Śląskiego wskazał też, że spółka A. sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ww. decyzji z 8 marca 2016 r., na części działek...
geodezyjnych o numerach [...] i [...] położonych przy ul. [...] w Chorzowie, natomiast spółka B. sp. z o. o. sp. k., prowadzi działalność gospodarczą związaną ze zbieraniem...

III OW 217/21 - Postanowienie NSA z 2022-09-06

ust. 1 u.z.z.w. jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności...
miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym...

III OW 96/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-13

do rozpatrzenia wniosków K.A., M.A., M.N, A.M. w sprawie uciążliwości hałasowej spowodowanej prowadzeniem działalności gospodarczej przez J. S. pod firmą '[...]' przy ul...
pomiarów hałasu, lecz wskazywali na prowadzenie działalności gospodarczej w otulinie [...] Parku Narodowego, poza miejscem wskazanym jako stałe miejsce wykonywania...

II OW 61/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

przez przedsiębiorcę G. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] w C. oraz orzeczenie o kosztach sądowych., W uzasadnieniu organ wyjaśnił, iż na podstawie...
przez przedsiębiorcę G. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [...] w miejscowości C. przy ul.[...] . Żądanie wnioskodawczyni przekazane [...] Wojewódzkiemu...

II GW 44/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-06

fizycznych bez działalności gospodarczej, a od 1 listopada 2015 roku - jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą...
Skarbowy Wrocław Psie Pole, gdzie figurował początkowo jako podatnik bez prowadzenia działalności gospodarczej, a od 1 listopada 2015 r. jako prowadzący pozarolniczą działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   13