Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Rz 1227/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-17

niezrozumiałe. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, w jej ramach prowadzi około 200 spraw, jest wyznaczony, jako pełnomocnik z urzędu...
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, kopie faktur VAT, raport miesięczny z kasy fiskalnej oraz wynik badania rezonansem magnetycznym z dnia [...] października 2015 r...

II SA/Sz 918/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

zakłóceniem działalności gospodarczej skarżącej Spółki, niezbędnej dla zapewnienia obrony oraz bezpieczeństwa państwa, ponieważ w przypadku powołania tego pracownika, Spółka...
zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy, niezbędnej dla zapewnienia obrony...

III SA 1117/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

od rodzaju budynku. W art. 5 tej ustawy określone są stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części, budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną...
niż rolnicza lub leśna, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz pozostałych...

II SA/Wa 3850/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-12

. 1 i 57 ust. 1 s.w.ż.z., tj. prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody dowódcy jednostki wojskowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zasiadanie...
dwukrotnego ukarania dyscyplinarnego skarżącej: karą nagany za naruszenie art. 56 ust. 1 i 57 ust. 1 s.w.ż.z., tj. prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody dowódcy...

II SA/Sz 511/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-19

w Szczecinie M. R. wskazał, że wynajmuje mieszkanie, za które opłaca czynsz w wysokości [...] zł miesięcznie, od [...] prowadzi działalność gospodarczą i prowadzi szereg...

II SA/Rz 159/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-26

od tych decyzji J. A. podkreśliła, iż posiadany samochód jest jej niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowania na utrzymanie rodziny., Po jego rozpoznaniu organ...

III SA/Lu 240/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-18

albo innej działalności gospodarczej. Podobnie też trzeba ocenić zarzut naruszenia art. 39 ust. 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, skoro powołany przepis określa...

II OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek T.S. z 17 grudnia 2012 r. został sformułowany jasno: na podstawie...

III SA/Lu 252/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-11

. Skarżący podniósł, że ma czteroosobową rodzinę, której jest jedynym żywicielem. Samochód służy mu do wykonywania działalności gospodarczej, związanej z usługami...
na prowadzenie działalności, a samochód stanowić będzie zastaw rejestrowy stwierdzono, że w chwili wydania decyzji przez organ I instancji samochód nie był obciążony prawem osób...

IV SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-05

, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej., Skarżący w swoim wniosku oświadczył, iż wnosi o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na ważne sprawy...
. Dodatkowo zaznaczył, że od [...] roku życia aktywnie wspiera działalność organizacji [...] załączając stosowne zaświadczenie i opinię., Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K...
1   Następne >   3