Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

VII SA/Wa 1500/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-16

działalności gospodarczej w okresie:, • od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2007r - na podstawie wpisu nr [...] do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej...
przez Urząd Miejski w B.;, • od 1 stycznia 1999r. do 23 marca 2000r. - na podstawie wpisu nr [...] do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez urząd Miejski w B...

VI SA/Wa 2182/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

pozarolniczej działalności gospodarczej:, - od dnia [...] września 2006 r. do dnia [...] marca 2007 r.,, - od dnia [...] października 2007 r. do dnia [...] grudnia 2007 r...
.,, 2. nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej:, - od dnia [...] czerwca 2000 r. do dnia...

VI SA/Wa 1735/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Następnie...
wywiódł, że z pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. z dnia 16 czerwca 2009 r. wynika, że J. W. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgłosił...

II SA/Ol 511/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356, dalej jako: 'rozporządzenie'), wymierzył solidarnie J. L. oraz M. A., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą...
., W odwołaniu od ww. decyzji pełnomocnik Stron zarzucił, że ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzone do obrotu prawnego ww. rozporządzeniem...

I SA/Bd 576/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-08

się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych wynika natomiast, że w tym czasie skarżący był osobą nieubezpieczoną z uwagi na zakończenie działalności gospodarczej z dniem [...] stycznia...
jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od [...] września 2015 r. do [...] grudnia 2016 r., a następnie jako członek rodziny w okresie...

II SA/Rz 1305/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

sekretarz sądowy Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 21 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. P. prowadzącego działalność gospodarczą...
, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożonego przez M. P. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NZOZ [...] (zwany dalej także jako 'oferent'), utrzymał...

II SA/Sz 530/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-05

oraz w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ani w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy. Z pisma...
Działalności Gospodarczej, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (data zakończenia działalności gospodarczej - [...] r.), ani w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego...

II SA/Rz 1165/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NZOZ [.] -MED oraz przedłożonym przez niego odpisie księgi wieczystej i przyjęcie, że oferent ten prowadzi działalność...
przez tego oferenta kryterium jakości,, b) brak ustalenia, czy BB prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NZOZ [.] -MED posiada pomieszczenia i sprzęt pozwalające na udzielanie...

II GSK 262/10 - Wyrok NSA z 2011-02-24

i obowiązki podmiotów funkcjonujących w sferze zewnętrznej działania administracji, co spowodowało ograniczenie działalności gospodarczej Skarżącej., Uzasadniając zarzuty skargi...
bowiem do nadania uprawnienia Prezesowi NFZ do ograniczenia działalności gospodarczej świadczeniodawców, a także aby jednocześnie został w nim wyrażony ważny interes publiczny z uwagi...

VI SA/Wa 1542/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

cofa zezwolenie w przypadku, gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej...
wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu z uwagi na utratę rękojmi należytego prowadzenia apteki ogólnodostępnej podczas gdy nie poczynił...
1   Następne >   +2   +5   +10   18