Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Wa 1562/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

odpowiedzialność za działalność zakładu, zostały potwierdzone., W ocenie organu, przeprowadzone czynności nadzorcze w sposób dostateczny wykazały nieprawidłowości w zakresie...
oraz zgłosić odpowiednim organom, czego dyrektor nie uczynił., W ocenie organu, nie można przyjąć, iż przekazywanie komisji konkursowej informacji o prowadzonej działalności...

I OSK 1785/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

niezbędne do realizacji zadań oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu, zostały potwierdzone., W ocenie organu, przeprowadzone czynności nadzorcze...
działalności dydaktycznej jest równoznaczne z informowaniem o rym organu nadzoru. Podobnie, sam udział przedstawicieli MS w Radzie Zakładu w dniu 3 marca 2015 r...

IV SA/Wr 122/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

zabudowaną domem mieszkalnym o pow. [...] m2 i budynkami gospodarczymi stanowiącą działki o nr [...] i [...] o łącznej powierzchni [...] ha, położoną w miejscowości M. , gmina K...
zabudowanej domem mieszkalnym o pow. [...] m2 i budynkami gospodarczymi stanowiącą działki o nr [...] i [...] o łącznej powierzchni [...] ha, położoną w miejscowości M...

III SA/Gl 61/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-09

. 2167 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola sprawowana jest pod względem zgodności...
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: ppsa) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone...

IV SA/Wr 299/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-20

działalności ochronnej w AŚ we W., przeprowadzonej w dniach 8-10 października 2008 r. przez specjalistów w Biurze Ochrony i Spraw Ochronnych CZSW w W.. Na podstawie...
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej., W ramach kontroli wydawanych przez organ administracji rozstrzygnięć, sądy...

II SA/Op 454/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

w latach 70-tych XX wieku, wymagający remontu oraz murowany garaż wraz z częścią gospodarczą. Organ odnotował, wskazując na § 3 pkt 2 lit. b umowy, że zaistniała możliwość...
skarżącego, nie można zgodzić się z oceną, że zakupiony przez niego budynek mieszkalny, niemal 50- letni, wybudowany systemem gospodarczym z materiałów i według...

IV SA/Wr 340/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-12

osobistych oraz w związku ze skomplikowanym procesem budowy domu systemem gospodarczym, dużymi odległościami pomiędzy miejscem zamieszkania i terenem budowy oraz miejscem...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności...

II SA/Wa 1929/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

naruszony oraz skutków ekonomicznych lub gospodarczych wywołanych decyzją. Stwierdził on również, że orzecznictwo sądów administracyjnych oparte na art. 88 ust. 1 ustawy...
przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi...