Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Go 512/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-21

i związanych z nimi czynności należało:, a) przeprowadzanie kontroli celnej osób prowadzących działalność gospodarczą w celu ustalenia zgodności obrotu towarowego...
, finansowych, handlowych osób prowadzących działalność gospodarczą,, - sporządzanie protokołu z kontroli dokumentów i ewidencji osób prowadzących działalność...

I OSK 383/20 - Wyrok NSA z 2020-04-22

:, a) przeprowadzanie kontroli celnej osób prowadzących działalność gospodarczą w celu ustalenia zgodności obrotu towarowego z zagranicą z przepisami celnymi, dewizowymi i kodeksem...
działalność gospodarczą,, - sporządzanie protokołu z kontroli dokumentów i ewidencji osób prowadzących działalność . gospodarczą,, - sporządzanie protokołu z zabezpieczenia...

OSK 1109/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

manipulacyjnych,, - art. 50 ustawy Prawo Celne, ponieważ przepis ten określa obowiązki i wymogi, jakie musi spełnić podmiot prowadzący działalność gospodarczą dokonujący obrotu...
wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej, w sytuacjach, o których mowa w art. 22 ust. 3 /poza siedzibą urzędu/., Należy więc uznać, iż przy rewizji celnej...

III SA/Kr 1127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-07

pkt 1, w sprawie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z ulicy [...] (działka nr [...] obręb [...]) do posesji (planowanej działalności gospodarczej...
zjazdu publicznego z ul. [...] (działka nr [...] obręb [...]) do posesji (planowanej działalności gospodarczej - stacji paliw) zlokalizowanej na działce nr [...] obręb...

III SA/Łd 734/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-08

naczelnika urzędu celnego. Normy określone w ww. rozporządzeniu nie powodują z mocy prawa, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą dotyczącą wyrobów akcyzowych...
% liczonych w stosunku do wysłanej objętości alkoholu etylowego 100%., Organ wskazał, że zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności...

II SA/Ol 787/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-27

karnego dotyczyło czynu niezwiązanego ze służbą, a z poprzednio prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wskazał na nienaganny przebieg swojej służby oraz fakt...
sobie powierzonego mienia, a jedynie nie rozliczył się z wpłaconych mu środków pieniężnych, które otrzymał w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Skarżący mając...

I SA/Bk 232/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-21

'eksperymentu';, c. konsekwentnie art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stosowany w zw. z art. 55 ustawy o Służbie Celnej, uniemożliwia m.in....
urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych oraz zgodności tej działalności z udzielonym zezwoleniem oddala skargę Naczelnik Urzędu Celnego w B. postanowieniem...

II SA/Wa 2010/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

i oświadczenie, że nie pracował i nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa i nie był ich współpracownikiem oraz oświadczył, że nie prowadził działalności gospodarczej...
, że nie pracował i nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa i nie był ich współpracownikiem oraz oświadczył, że nie prowadził działalności gospodarczej ani nie pobierał...

VIII SA/Wa 799/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-26

rozpatrywania sprzeciwu składanego w trybie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wykonywanie kontroli w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego...
tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem., Z powyższego wynika, iż zadania, które skarżący wykonywał przed wejściem w życie ustawy o Krajowej...

III SA/Kr 900/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-24

lub miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, dokonywanie czynności w zakresie kontroli podmiotów gospodarczych uczestniczących w wymianie...
p.p.s.a.), ZNSA nr 2 (5) 2006, s. 14-15), działalność z zakresu administracji publicznej obejmuje w tym znaczeniu sprawy administracyjne, a więc zadania i kompetencje...
1   Następne >   +2   +5   9