Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

III ARN 52/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

dotyczyło wyłącznie towarów sprowadzanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą podlegającą podatkowi obrotowemu i przeznaczonych na cele związane z taką...
działalnością., Skoro zarówno wyżej wymieniona ustawa jak i rozporządzenie nie definiują na użytek tej ustawy pojęcia 'działalność gospodarcza' - należy je stosować...

K 5/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-03-06

Przepis art. 53 pkt 11 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ w części dotyczącej uchylenia art. 29 ustawy z dnia 8 czerwca...
podlegają również kontroli Trybunału stosownie do art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Kwestionowany przepis art. 53 pkt 11 ustawy o działalności gospodarczej powoduje...

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

prawa /art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej...
r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne...

SA 1213/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

Warunkiem uzasadniającym cofnięcie przez organ administracji rzemieślnikowi zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej jest, aby skargi na rzetelność...
działalność gospodarczą w sposób powodujący uzasadnione skargi na rzetelność wykonywania produkcji lub świadczenia usług, przy czym cofnięcie uprawnienia może nastąpić...

III SA 579/87 - Wyrok NSA z 1987-10-13

osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej /Dz.U. nr 26 poz. 138/ dotycząca uprawnień przewidzianych w obowiązujących...

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

uruchamianej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203/, utraciło z dniem 31 maja 1990 r. w całości moc rozporządzenie tego Ministra z dnia 9 kwietnia 1984 r...
przychody z niektórych rodzajów nowo uruchamianej działalności wytwórczej lub usługowej /Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 ze zm./ z przepisami: art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...

III SA/Lu 639/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-30

działalności gospodarczej przez:, 1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby...
spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt...

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

, czy rozmiar działalności rzemieślnika 'tak znacznie odbiega od rozmiaru przeciętnej działalności podobnego rodzaju, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka...
to tym, że jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w przedsiębiorstwie państwowym osiąga z wykonywanej działalności rzemieślniczej ograniczoną przychodowość...
1   Następne >   2