Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 2003/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

właściciel nie prowadził działalności gospodarczej, to mógł (i zapewne wykorzystywał) nieruchomość do działalności rolniczej. Budynki mogły mieć wtedy inne przeznaczenie...
działalność gospodarczą w oparciu o składniki majątkowe, znajdujące się na gruncie objętym wnioskiem, uniemożliwia co do zasady przyjęcie, iż składniki te mogły stanowić...

IV SA/Wa 3080/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-10

, a więc budynki stricte związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym twierdzenie odwołujących, że złożony przez nich wniosek obejmuje wyłącznie gorzelnię...
samodzielna, zupełnie odrębna od mieszkalnej, a do tego zorganizowana na potrzeby prowadzonej w majątku działalności gospodarczej, na co wskazuje charakter znajdującej...

IV SA/Wa 894/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-21

od towarów i usług, dalej u.p.t.u., działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne...
oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności, polegające na wykorzystywaniu towarów...

I OSK 294/17 - Wyrok NSA z 2018-12-07

działalność gospodarcza, jeśli znajdowały się tam stajnie dworskie - czemu służyły stajnie i z jaką częścią majątku były funkcjonalnie związane, co spowodowało dokonanie...
katastralnej [...], objętej [...] gm. kat. [...] są nieruchomością ziemską, podpadającą pod działanie dekretu, podczas gdy w budynkach [...] prowadzona była działalność gospodarcza...

I OSK 1590/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy kwestie czysto gospodarcze, codzienny nadzór nad pracą zatrudnionych w majątku ludzi związany z prowadzeniem działalności rolniczej...
zakupić na pobliskim targu, co mogłoby jedynie wpłynąć na osiągany dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Z tych względów bez znaczenia - zdaniem Sądu...

I SA/Wa 610/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-26

gospodarczą majątku istniała tego typu zależność, że jej rozerwanie skutkowałoby co najmniej znaczną uciążliwością w prowadzeniu działalności rolniczej bez nieruchomości...
zabudowanej dworem. Niemożliwe byłoby bowiem prowadzenie działalności gospodarczej bez dobrej organizacji pracy i wypłaty należnych wynagrodzeń pracownikom. Funkcjonowanie...

I SA/Wa 1598/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

np. co do tego czy stawy hodowlane, które organ uznaje za element działalności gospodarczej, a nie elementy funkcji mieszkalno - reprezentacyjnej znajdowały się wówczas w obszarze...
- rekreacyjne i reprezentacyjne. Był terytorialnie i przestrzenie oddzielony od gospodarczej części majątku. Części te były jedynie powiązane osobą właściciela. Natomiast...

I SA/Wa 541/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

się w granicach zespołu dworsko-parkowego, który ma charakter krajobrazowy i nie był wykorzystywany w tej części do prowadzenia działalności gospodarczej. Dwór miał charakter...
było przeznaczenie na cele reformy rolnej tych nieruchomości lub ich części, które mogły być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej...

IV SA/Wa 2097/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

, że na części działki nr [...] znajdującej się w granicach zespołu pałacowo-parkowego nie była prowadzona działalność gospodarcza, ani nie istniał związek między tą częścią...
nr [...] i nr [...] znajdowała się część gospodarcza majątku. Na działce [...] od strony północnej znajdowały się zabudowania gospodarcze i teren, na którym prowadzono uprawę...

I SA/Wa 661/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

mieszkaniowej, ze względu na swój charakter, przeznaczenie, w tym znajdujące się na nim budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności rolniczej oraz budynki mieszkalne...
, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej lub sadowniczej. Natomiast ocena, czy część określonej...
1   Następne >   +2   +5   10