Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

SA/Sz 2013/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-10-23

trzecim z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez najemców w formie zaznaczonej w umowach: sklep spożywczy, gabinet dentystyczny, kawiarnia, pizzeria...
środków trwałych jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a przychody z ich wynajmu oraz koszty były ujmowane w ewidencji księgowej Spółki wraz z innymi...

SA/Sz 2295/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przez najemcę w formie zaznaczonej w umowie tj.: sklep spożywczy. Budynek ten stanowił środek trwały Z. S.A....
i był wykazany w ogólnej ewidencji środków trwałych jako związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przychody z jego wynajmu oraz koszty były ujmowane w ewidencji księgowej...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

Skarbowego, spółka akcyjna, która rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 1 kwietnia 1991 r., nie jest uprawniona do skorzystania z ulg w podatku dochodowym...
działalności gospodarczej - Dz.U. nr 3 poz. 20/ w odniesieniu do uruchomionej przez spółkę produkcji materiałów budowlanych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. , Izba...

I SA/Gd 1097/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-26

podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa, np. zakładu, sklepu, czy punktu usługowego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
oraz sporządzonego przez rzeczoznawcę operatu szacowania nieruchomości utrudniał podjęcie działalności gospodarczej., Izba Skarbowa podzieliła stanowisko organu podatkowego...

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

na jego przeznaczenie, charakter i wyposażenie w infrastrukturę mogła być prowadzona przez nabywcę określona działalność gospodarcza; z tego względu należało uznać, że strony dokonały...
, który umożliwiał nabywcy prowadzenie w nim, jako w pełni samodzielnym obiekcie, określonej działalności gospodarczej. To, że umową nie zostały objęte wszystkie ruchomości...

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

, że Przedsiębiorstwo jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 4,44 ha, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą i dlatego wymiaru podatku dokonano...
z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą. Wbrew bowiem ustaleniom organu I instancji jest to grunt po byłej i wyeksploatowanej już żwirowni i nie jest użytkowany...

SA/Ka 866/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-06-09

do czasu zakończenia działalności gospodarczej., Zatem Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe 'M.' w G. w likwidacji zobowiązane było do naliczenia i wpłaty do budżetu dywidendy...
, w której przedsiębiorstwo państwowe ulegające likwidacji i zaprzestające działalności gospodarczej nie będzie miało zysku, a zatem brak będzie mu środków na zapłacenie dywidendy...

III SA 3207/00 - Wyrok NSA z 2002-04-19

o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa...
. /III ARN 6/93 - OSN 1994 nr 1 poz. 23/ Sąd Najwyższy stwierdził, że należne przychody to te, które wynikają ze źródła przychodów jakie stanowi działalność gospodarcza...

SA/Gd 996/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-26

o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i wykonuje działalność na zasadach Kodeksu handlowego, jako nowy podmiot gospodarczy., W 1992 r. zmienił się całkowicie stan...
podmiotem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych., Jeżeli zatem skarżąca się Spółka prowadziła działalność gospodarcza od dnia 1 stycznia 1992 r. i od tego dnia...
1   Następne >   +2   4