Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 1062/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-28

podatkowym za 2007r. podatniczka nie uwzględniła przychodów z tytułu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży działek. Podatniczka prowadziła niezarejestrowaną...
działalność gospodarczą. Ustalono bowiem, że w 2006r. podatniczka nabyła nieruchomość stanowiącą działki nr 127 i nr 128 o łącznym obszarze 1 ha 400 m2, położone we wsi S...

I SA/Ke 631/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

działalności gospodarczej, tj. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz...
działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6)., Dyrektor Izby Skarbowej w K. stwierdził, że podatniczka w 2007 r., i 2008 r. dokonywała sprzedaży i zamiany udziałów...

I SA/Po 775/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-03

również nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wartościowe przedmioty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Skarżąca w [...] uzyskała dochód...
w wysokości [...] z tytułu renty inwalidzkiej. Skarżący podali, że działalność gospodarcza wnioskodawcy opiera się obecnie na wynajmie części pomieszczeń...

III SA/Wr 360/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-25

podatkowego za 2012 r. i 2013 r., w tym zeznania podatkowego małżonka i zeznania podatkowego dotyczącego działalności gospodarczej małżonków, e) wyjaśnienia...
co jest przedmiotem działalności gospodarczej żony, czy działalność została zawieszona oraz wyjaśnienia dotyczącego wysokości miesięcznego dochodu (straty) uzyskanego w okresie ostatnich...

IV SA/Wa 1146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-05

, że Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Utrzymuje się z dochodów z działalności gospodarczej, która w ostatnich latach przyniosła stratę i nadal nie przynosi zysku...
bankowym, gdyż jest na nim kwota ujemna, a nie dodatnia (debet). Podkreślił, iż straty z działalności gospodarczej ponosił i w ubiegłych latach, obecnie zaś spłaca...

I SA/Po 2125/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-30

przed wydaniem decyzji starosty zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługa zobowiązań powstałych przed wprowadzeniem zakazu prowadzenia stacji...
posiadają nieruchomość rolną o pow. [...] ha, posiadają również nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez wnioskodawcę oraz przedmioty o wartości...

I SA/Po 2407/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-07

również nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przedmioty o wartości powyżej [...] związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dochód żony w [...] wyniósł...
[...]. Skarżący podał, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza opiera się obecnie na wynajmie części pomieszczeń, w których w przeszłości wykonywał działalność...

I SA/Po 990/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-25

prosperującej firmy, - niemożliwość funkcjonowania w systemie przed wydaniem decyzji starosty zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługa zobowiązań...
z prowadzoną przez skarżącego działalnością gospodarczą oraz przedmioty o wartości powyżej [...] związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Skarżąca podała...

I SA/Po 961/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-27

firmy, - niemożliwość funkcjonowania w systemie przed wydaniem decyzji starosty zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługa zobowiązań powstałych...
przez skarżącego działalnością gospodarczą oraz przedmioty o wartości powyżej [...] związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Skarżąca podała, że dochód męża...

I SA/Po 1652/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-29

prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługa zobowiązań powstałych przed wprowadzeniem zakazu prowadzenia stacji diagnostycznej, które w przeszłości były pokrywane...
. [...] ha, posiada również nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przedmioty o wartości powyżej [...] związane z prowadzoną działalnością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100