Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

I SA/Bd 84/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-22

na jej terenie budynkach nie prowadziła w całości działalności gospodarczej, albowiem było to niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych. Pomimo to Spółka uiszczała...
corocznie podatek od nieruchomości przy zastosowaniu stawki przyjętej dla gruntów i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Łd 174/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny...
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy...

I SA/Łd 175/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

Rzeczypospolitej Polskiej rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu...
, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie...

I SA/Łd 171/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność...
na żądanie Burmistrza Miasta Ł., w którym jednocześnie wyjaśniła, iż choć w dniu nabycia nieruchomości przy ul. J. [...] prowadziła działalność gospodarczą (architekt - wolny...

I SA/Po 304/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.214 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.801,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.801,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Po 305/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.319 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.696,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.696,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Po 303/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.400 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.615,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.615,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Łd 470/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-02

39/19 oraz fakt niewykorzystywania posiadanych nieruchomości w miesiącach kwiecień, czerwiec i listopad 2020 roku do prowadzenia działalności gospodarczej w związku...
z brakiem prawnych możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w okresie obostrzeń związanych z epidemią Covid-19., W odpowiedzi na wezwanie organu strona...

I SA/Łd 497/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-12

lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność...
nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i domagał się uchylenia decyzji wymiarowej oraz ustalenia podatku od nieruchomości w oparciu o stawki: 1...

I SA/Łd 496/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-12

. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku żart. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100