Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 101/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-04-05

gospodarczą (975,21 m2 x 21,50 zł = 20.967 zł), budowle związane z działalnością gospodarczą (o wartości 20.000 zł x 2% = 400 zł), grunty związane z działalnością...
gospodarczą (1.972 m2 x 0,85 zł = 1.676,20 zł), grunty związane z działalnością gospodarczą (8.039 m2 x 0,85 zł = 6.833,16 zł), przyjęto też, że grunty o powierzchni 975 m2...

I SA/Bd 52/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-03-28

sklasyfikowana została jako użytki rolne o powierzchni [...] ha. Organ podał, że na terenie tej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie wydobycia...
. ' Sp. z o.o. z siedzibą w D. , która prowadzi działalność gospodarczą na przedmiotowych gruntach, wydzierżawionych od skarżącej, co potwierdza zawiadomienie z ewidencji...

I SA/Bd 50/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2023-03-28

sklasyfikowana została jako użytki rolne o powierzchni [...] ha. Organ podał, że na terenie tej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie wydobycia...
. z o.o. z siedzibą w D. , która prowadzi działalność gospodarczą na przedmiotowych gruntach, wydzierżawionych od skarżącej, co potwierdza zawiadomienie z ewidencji gruntów...

I SA/Lu 903/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-06

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 63.300,00 m2 stosując stawkę 0,52 zł o 1 m2...
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem a contrario, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem grunty, które nie wypełniają powyższych...

II FSK 1014/15 - Wyrok NSA z 2017-05-30

i opłatach lokalnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
, czy też przystosowywać terenu do prowadzenia działalności gospodarczej (np. utwardzenie terenu, doprowadzenie drogi, budowa obiektów budowlanych, magazynowanie towarów...

I SA/Sz 849/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-10

działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu torfu w ramach działalności pn. 'Z. ' (dalej: 'Zakład'). Działalność jest prowadzona od [...] stycznia 2000 r., a od 2003 r...
była pomimo trwałego zajęcia na działalność gospodarczą jako użytek rolny. Pomimo tak sklasyfikowanego gruntu powierzchnia ta zgłaszana była, w tym okresie przez podatnika...

I SA/Lu 891/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-30

o nieruchomościach rolnych (2R-1/A). W złożonych informacjach wykazali do opodatkowania podatkiem od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...
. 49.333m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 4093.30m2 oraz powierzchnię 20.955 nT zwolnioną z opodatkowania na podstawie...

I SA/Sz 848/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-05-10

z którymi Podatnik poza posiadanym na terenie Gminy C. gospodarstwem rolnym prowadził i nadal prowadzi koncesjonowaną pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą...
gruntów i budynków prowadzonej przez S. P. w D. P. sklasyfikowana była pomimo trwałego zajęcia na działalność gospodarczą jako użytek rolny. Pomimo tak sklasyfikowanego...

I SA/Lu 708/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-28

, oraz, że grunty zajęte na prowadzenie działalności to takie, na których w rzeczywistości prowadzona jest działalność gospodarcza. W oparciu o powyższe grunty opodatkował...
podatkowy stwierdził, że niemożność wykorzystywania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, jest okolicznością mogącą jedynie wpływać...

I SA/Lu 709/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-28

jest działalność gospodarcza. W oparciu o powyższe grunty opodatkował podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych oraz podatkiem rolnym - w stosunku do gruntów...
. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - dalej: 'u.p.o.l.', organ podatkowy stwierdził, że niemożność wykorzystywania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   76