Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Lu 903/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-06

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 63.300,00 m2 stosując stawkę 0,52 zł o 1 m2...
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem a contrario, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem grunty, które nie wypełniają powyższych...

II FSK 1014/15 - Wyrok NSA z 2017-05-30

i opłatach lokalnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
, czy też przystosowywać terenu do prowadzenia działalności gospodarczej (np. utwardzenie terenu, doprowadzenie drogi, budowa obiektów budowlanych, magazynowanie towarów...

I SA/Lu 891/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-30

o nieruchomościach rolnych (2R-1/A). W złożonych informacjach wykazali do opodatkowania podatkiem od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow...
. 49.333m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 4093.30m2 oraz powierzchnię 20.955 nT zwolnioną z opodatkowania na podstawie...

I SA/Lu 708/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-28

, oraz, że grunty zajęte na prowadzenie działalności to takie, na których w rzeczywistości prowadzona jest działalność gospodarcza. W oparciu o powyższe grunty opodatkował...
podatkowy stwierdził, że niemożność wykorzystywania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, jest okolicznością mogącą jedynie wpływać...

I SA/Lu 709/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-09-28

jest działalność gospodarcza. W oparciu o powyższe grunty opodatkował podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych oraz podatkiem rolnym - w stosunku do gruntów...
. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - dalej: 'u.p.o.l.', organ podatkowy stwierdził, że niemożność wykorzystywania budynku do prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Po 244/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

działalnością gospodarczą:, - część działki 776/3 o pow. 79700 m2,, - działkę 982 o pow. 0,9997 ha,, - działkę 947 o pow. 0,0245 ha,, - działkę 915 o pow. 2,3964 ha,, - działkę...
981 o pow. 5,4855 ha,, b) budynki:, - budynek recepcji domków turystycznych o pow. 137,80 m2 - według stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą...

I SA/Ol 504/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-20

działalności gospodarczej., Wójt Gminy B. (dalej Wójt) w decyzji z 29 lipca 2010r. nr '[...]' odmówił stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku za wymieniony okres. W wyniku...
, iż zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości., W odwołaniu od tej decyzji pełnomocnik Spółki, radca prawny...

I SA/Rz 462/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-21

17.966 zł, naliczony od:, - gruntów pozostałych o pow. 900 m2 i stawki 0,49 zł, łącznie 441 zł,, - gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 1000...
, że cała powierzchnia nieruchomości i budynków jest przeznaczona na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ znaczna część gruntów i budynków...

I SA/Rz 217/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-14

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), a także posadowionych na tych gruntach budynków mieszkalnych, budynków pozostałych oraz budowli. Jako osoba fizyczna...
prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: J.M. [...], w zakresie między innymi pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ta kategoria...

II FSK 3332/14 - Wyrok NSA z 2016-12-09

na działalność gospodarczą. Powierzchnia gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ustalona w trakcie 2011 r. (8.570 m2) znacząco różniła się od powierzchni...
ha. Część nieruchomości zajęta została w 2011 r. na prowadzenie przez Z. [...] działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   70