Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-21

i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług...
do natychmiastowego praktycznego zastosowania, może być przez kolejnego badacza wykorzystany do projektu zastosowanego wprost do prowadzenia działalności gospodarczej...

III SA/Gl 1629/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-05

gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej...
) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa...

I SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

(tzn. bez wpływów ze sprzedaży biletów), można w całości uznać prowadzoną przez A działalność jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
zastosowania, gdyż nabywa towary i usługi wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury jaką...

I SA/Gl 1475/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-11

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) związanych z projektami realizowanymi przez spółkę w Polsce, a także braku prawa do odliczenia podatku naliczonego...
od podmiotów zagranicznych niemających siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowanych jako podatnicy VAT w innych państwach Unii...

I SA/Go 362/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-06

na budowie Pływalni, które wykorzystane zostaną zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów pozostających poza taką działalnością, jest w stanie bezpośrednio...
przypisać powyższe zakupy towarów i usług w całości do działalności gospodarczej. Jest bowiem w stanie wyznaczyć, jaka część inwestycji (a więc i jaka część podatku naliczonego...

I SA/Ke 431/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prowadzonej przez Muzeum działalności za działalność gospodarczą...
, gdyż są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie prawa konkurencji Muzeum jest traktowane, jako przedsiębiorstwo prowadzące...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-04

gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być prowadzona w szczególności w zakresie...
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,, - świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru., Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane...

III SA/Wa 2066/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

działalność gospodarczą i rolniczą wg zasad określonych w odrębnych przepisach. Zakres działalności prowadzonej przez P. jest sklasyfikowany wg. Polskiej Klasyfikacji...
z funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Inne przychody to: wpłaty wpisowego, składek...

III SA/Wa 1433/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł, z wpływów z prowadzonej przez Muzeum działalności gospodarczej., Strona prowadzi działalność gospodarczą...
finansowe uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych. Muzeum prowadzi działalność gospodarczą dokonując nabycia towarów...

I SA/Go 644/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

., Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje działania odpłatnie:, 1) opodatkowane stawkami VAT 23%, 8%, 5%: • bilety wstępu do muzeum • sprzedaż wydawnictw...
od organizatora, 2. Dotację celową na inwestycję., Dotacje podmiotowe wykorzystywane są na potrzeby finansowania bieżącej działalności innej niż gospodarcza, tj. przeznaczone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100