Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Kr 85/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-31

wykonywanych przez podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej możliwe jest wyodrębnienie niektórych czynności i przyjęcie, że dokonując takich czynności podatnik...
podatnika. Oznacza to, iż należy ustalić czy prowadzi on w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy, którą stanowi wszelka działalność...

I SA/Wr 63/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

(K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta 10 kwietnia 2012 r...
ich w sposób częstotliwy i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym...

I SA/Wr 64/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał, jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta...
i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym zakresie, tj...

I SA/Wr 61/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

działalności gospodarczej pożyczkodawcy, a tym samym niezastosowanie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zarzuciła rażące braki w materiale dowodowym, co skutkowało...
sporne jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji...

I SA/Wr 62/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta 10 marca 2012 r. umowa...
ich w sposób częstotliwy i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym zakresie...

I SA/Wr 60/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

działalności gospodarczej pożyczkodawcy, a tym samym niezastosowanie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zarzuciła rażące braki w materiale dowodowym, co skutkowało...
sporne jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji...

III SA/Wa 104/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-07

zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, nie były zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza i weszły...
obszarowej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego. Od chwili nabycia została ona zajęta na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej., Stwierdził...

III SA/Wa 52/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

i budynków jako grunt orny i grunt rolny, ponadto nie był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Powyższe, zdaniem Spółki, świadczy...
(budowy osiedla mieszkaniowego). Od chwili nabycia została ona zajęta na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Zaznaczył także, iż z informacji Urzędu...

III SA/Wa 100/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

w ewidencji gruntów i budynków jako grunt orny i grunt rolny, ponadto nie był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Powyższe...
nabycia została ona zajęta na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Zaznaczył także, iż z informacji Urzędu Miasta W. z dnia 30 kwietnia 2010 r...

III SA/Wa 51/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako grunt orny i grunt rolny, ponadto nie był zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza...
gospodarczej. Zaznaczył także, iż z informacji Urzędu Miasta W. z dnia 30 kwietnia 2010 r., wynika, że Spółka deklarowała podatek od nieruchomości wg. stawek jak dla działalności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100