Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II FSK 355/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

Skarżącego, a zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, czy to przez Skarżącego, czy też przez inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, któremu Skarżący wynajął...
załączonych przez Skarżącego wykazów, działalność gospodarcza w obiektach ujętych w wykazach jest prowadzona przez zewnętrzne podmioty gospodarcze. Z podmiotami tymi...

II FSK 1592/17 - Wyrok NSA z 2017-10-12

na uznaniowy charakter decyzji umorzeniowych., Badając zaistnienie przesłanek umorzenia w niniejszej sprawie organ wskazał, że działalność gospodarcza podatnika została...
, w którym podał, że przebywa w Zakładzie Karnym w M., nie pracuje, działalność gospodarcza prowadzona przez niego została zawieszona, działalność ta przynosiła stratę...

I SA/Po 1268/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-11

, że przedmiotowe pojazdy podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Z powyższego organ I instancji wywiódł, że podatnik nie wykorzystuje...
prowadzi działalność gospodarczą)., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r., nr [...], utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., W motywach...

I SA/Po 1276/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-11

środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Z powyższego organ I instancji wywiódł, że podatnik nie wykorzystuje przedmiotowych środków transportu wyłącznie...
ze zm. - w skrócie: 'O.p.') poprzez dowolne uznanie, że skarżący wykorzystywał wskazane w decyzji środki transportu do działalności gospodarczej, a nie działalności rolniczej...

I SA/Po 1277/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-11

środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Z powyższego organ I instancji wywiódł, że podatnik nie wykorzystuje przedmiotowych środków transportu wyłącznie...
ze zm. - w skrócie: 'u.p.r.') należy go zakwalifikować jako podatnika podatku rolnego (nie wyklucza tego fakt, że równocześnie prowadzi działalność gospodarczą...

I SA/Po 1467/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-11

Urzędu Skarbowego we [...], z której wynika, że przedmiotowe pojazdy podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Z powyższego...
jako podatnika podatku rolnego (nie wyklucza tego fakt, że równocześnie prowadzi działalność gospodarczą)., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r...

I SA/Kr 245/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-11

. Środki transportowe, będące własnością osoby fizycznej pozostają w jej posiadaniu bez względu na to, w którym miejscu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...
jest Drugi Urząd Skarbowy ., Obecnie polskie prawo nie przewiduje by przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogło...

I FZ 393/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

pierwszej instancji wynika, że Skarżący prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje dochód w wysokości 6 tys. zł brutto, przy czym wydatki z nią związane wynoszą...
. Skarżący wskazał ponadto, że w ramach działalności gospodarczej ponosi znaczne koszty, w tym koszty związane z zatrudnianiem pracowników, bieżącym regulowaniem należności...

II FSK 1050/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

decyzji w sprawie określenia zaległości podatkowej, jako następstwa zobowiązania wynikającego z działalności gospodarczej spółki, stanowi wprost naruszenie zakresu...
podmiotowego wprowadzonego art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej w stopniu powodującym zarazem obrazę art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej...

II FSK 1051/05 - Wyrok NSA z 2006-07-26

za stronę decyzji w sprawie określenia zaległości podatkowej, jako następstwa zobowiązania wynikającego z działalności gospodarczej spółki, stanowi wprost naruszenie...
zakresu podmiotowego wprowadzonego art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej w stopniu powodującym zarazem obrazę art. 22 Konstytucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   34