Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 1014/15 - Wyrok NSA z 2017-05-30

i opłatach lokalnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
, czy też przystosowywać terenu do prowadzenia działalności gospodarczej (np. utwardzenie terenu, doprowadzenie drogi, budowa obiektów budowlanych, magazynowanie towarów...

III SA/Po 244/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

działalnością gospodarczą:, - część działki 776/3 o pow. 79700 m2,, - działkę 982 o pow. 0,9997 ha,, - działkę 947 o pow. 0,0245 ha,, - działkę 915 o pow. 2,3964 ha,, - działkę...
981 o pow. 5,4855 ha,, b) budynki:, - budynek recepcji domków turystycznych o pow. 137,80 m2 - według stawki dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą...

I SA/Ol 592/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-14

wynika, że Nadleśnictwo A. w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r. nie wykazało powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez P. w L...
, że podstawą opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawkami przyjętymi dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Ol 593/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-14

wynika, że Nadleśnictwo w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r. nie wykazało powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez P...
, że podstawą opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawkami przyjętymi dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Rz 217/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-14

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), a także posadowionych na tych gruntach budynków mieszkalnych, budynków pozostałych oraz budowli. Jako osoba fizyczna...
prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: J.M. [...], w zakresie między innymi pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Ta kategoria...

I SA/Ol 198/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

'[...]'r., na 2017 r. w dniu '[...]' r. oraz na 2018 r. w dniu '[...]' r. Nadleśnictwo nie wykazało gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Organ...
przez organizacje pożytku publicznego -'[...]'m2; grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów...

I SA/Ol 389/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-06

nie wykazało gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Organ podatkowy I instancji (Wójt Gminy) postanowieniem z dnia '[...]'r. wszczął z urzędu postępowanie...
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - '[...]'m2, Za podstawę opodatkowania za 2016r. organ I instancji przyjął...

I SA/Po 92/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-25

, że głównym sposobem wykorzystania omawianych gruntów jest ich zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu. W ocenie organu I instancji, skoro...
ustawodawca od 1 stycznia 2019 r. mówi wprost, że z opodatkowania stawką właściwą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należy wyłączyć działalność...

I SA/Ol 714/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

w podatku od nieruchomości na 2018 r. w kwocie 25.609,00 zł, przyjmując do opodatkowania m.in. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 29.766...
z działalnością gospodarczą., W wyniku rozpoznania odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej jako: 'SKO', 'Organ odwoławczy', 'Organ II instancji') decyzją...

I SA/Ol 712/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

w podatku od nieruchomości na 2016 r. w kwocie 25.013,00 zł, przyjmując do opodatkowania m.in. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni 29.766...
z działalnością gospodarczą., W wyniku rozpoznania odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] (dalej jako: 'SKO', 'Organ odwoławczy', 'Organ II instancji') decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   19