Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

motoryzacyjnej. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD [...]). Ponadto...
, istotnym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD [...]). Klientami spółki są zarówno...