Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek do sprzedaży detalicznej X

III SA/Wa 790/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-14

faktyczny oraz zdarzenie przyszłe., Skarżąca jest polską spółką kapitałową, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie...
, który twierdząco odpowie na pytanie, czy nabywa towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i poda numer NIP przypisany do tej działalności otrzyma od razu fakturę...

I SA/Po 517/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

motoryzacyjnej. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD [...]). Ponadto...
, istotnym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD [...]). Klientami spółki są zarówno...