Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości biurowych pod firmą O. z siedzibą w L., a obecnie występuje jako komandytariusz w S. spółka z ograniczoną...
wpisana do rejestru przedsiębiorców 9 listopada 2018 r. S. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku...

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

jest również przesłanek do zastosowania art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem Wnioskodawca prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w Luksemburgu, skorzystanie...
rzeczywistą działalność gospodarczą w Luksemburgu, o czym świadczą następujące okoliczności:, - P. prowadzi działalność gospodarczą w Luksemburgu, w miejscowości Munsbach...