Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

III FSK 552/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

wyłącznie zajęte na działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Po stronie Lasów Państwowych nie ma w tym przypadku posiadania lasu (gruntu stanowiącego las...
Państwowych w sytuacji, gdy Lasy Państwowe nie prowadzą działalności gospodarczej na tym gruncie, mając ustawowy obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej (która mocą art. 1a...

I SA/Po 2315/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-14

firmy, - niemożliwość funkcjonowania w systemie przed wydaniem decyzji starosty kościańskiego zakazującej prowadzenia działalności gospodarczej, - obsługa zobowiązań...
działalnością gospodarczą oraz przedmioty o wartości powyżej [...] zł związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dochód żony w 2014 r. wyniósł [...] zł. Skarżący...

II GZ 20/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

zażalenia R. K. i J. K. (prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej [...]) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23...
listopada 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 541/21 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi R. K. (prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej...

II OZ 254/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-14

, PIT-ami za 2015 r.; posiada zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą w wysokości 100.000 zł. Do akt sprawy dołączyła...
w 2015 r. uzyskał dochód w wysokości 67.733,96 zł, a skarżąca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne) - w wysokości...

II GZ 71/07 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Skarżący złożył zażalenie na postanowienie z 5 listopada 2008 r., w którym wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia...
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Zielińska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...

II GZ 71/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-21

[...] października 2005 r. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., W zażaleniu skarżący wniósł o uchylenie postanowienia z dnia 1 sierpnia 2007 r...
Gospodarczej zażalenia J. J. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. sygn. akt II GZ 71/07 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi J...

II GZ 96/06 - Postanowienie NSA z 2008-07-17

. na decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...] czerwca 2005 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: odrzucić...
w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Prezydenta Miasta O. z [...] czerwca 2005 r. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Skarżący...

II GZ 96/06 - Postanowienie NSA z 2009-05-06

. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej postanawia: odrzucić zażalenie Postanowieniem z 6 listopada 2008 r. Naczelny Sąd...
O. z [...] czerwca 2005 r. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Skarżący złożył zażalenie na postanowienie z 6 listopada 2008 r...

II GZ 71/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] października 2005 r.; nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej...
. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Skarżący złożył zażalenie na postanowienie z 12 marca 2008 r., w którym wniósł o uchylenie...

I OSK 202/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

zarządzenia wynika z art. 6 ust. 1 i 2 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 584) oraz art. 78 i art. 84a pkt 2 tej ustawy...
, a także wynikającego z tego przepisu 'prawa swobody działalności gospodarczej' na równych prawach zgodnie z 'wpisem do właściwej ewidencji' oraz z art. 17 ust. 1, art. 18 ustawy z dnia 21...
1   Następne >   +2   +5   +10   25