Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 718/22 - Wyrok NSA z 2022-10-05

, a jedynie w przypadkach osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług za dokonanie aktualizacji...
, że okoliczność prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej jest dla sprawy nieistotna;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 135 p.p.s.a. w związku z art...

III FSK 587/22 - Wyrok NSA z 2022-10-05

aktualizacyjnego, a jedynie w przypadkach osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług za dokonanie...
przez Sąd, że okoliczność prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej jest dla sprawy nieistotna;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 135 p.p.s.a. w związku z art...

III FSK 717/22 - Wyrok NSA z 2022-10-05

aktualizacyjnego a jedynie w przypadkach osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług za dokonanie aktualizacji...
, że okoliczność prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej jest dla sprawy nieistotna;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c oraz art. 135 p.p.s.a. w związku z art...

III FSK 3269/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu Skarbowego W.), czy też doręczenie powinno...
działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej, dany podmiot prowadzi, czy też nie prowadzi...

III FSK 3270/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu Skarbowego W.), czy też doręczenie powinno...
działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej, dany podmiot prowadzi, czy też nie prowadzi...

III FSK 2811/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

za zaległości Spółki, skutecznie prawnie doręczono Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu...
podatkowej nie odnosi się do osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej...

III FSK 3557/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

doręczono Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu Skarbowego W.), czy też doręczenie...
prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej, dany podmiot prowadzi...

III FSK 2471/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu Skarbowego W.), czy też doręczenie powinno nastąpić na adres jego PESEL (W., ul...
sprawie poza sporem pozostaje okoliczność, iż konstytutywna decyzja o odpowiedzialności podatkowej nie odnosi się do osoby prowadzącej działalność gospodarczą...

III FSK 3391/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

doręczono Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu Skarbowego W.), czy też doręczenie...
prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej, dany podmiot prowadzi...

III FSK 3804/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

za zaległości Spółki, skutecznie prawnie doręczono Skarżącemu na adres zgłoszony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (W., ul. [...] - Naczelnik Urzędu...
podatkowej nie odnosi się do osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Nie ma również znaczenia fakt, czy w chwili orzekania przez organ o odpowiedzialności podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16