Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2521/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

protokolarnie ustalono, że wszystkie pomieszczenia w przedmiotowym lokalu (poza jednym) wyposażone są w meble i urządzenia typowe dla prowadzenia działalności gospodarczej...
wskazał, że lokal mieszkalny nr [...] jest wykorzystywany do celów prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami fryzjerskimi, o czym świadczą informacje...

II SA/Bd 340/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-23

służące między innymi do przechowywania opału, narzędzi, części zamiennych do samochodów, itp. Nigdy w tym budynku nie była i nie jest wykonywana działalność gospodarcza...
.) oraz z pisma Urzędu Gminy B. z dnia [...] 2004 r., znak: [...\ wynika, że Panowie Grzegorz i Zbigniew N. uiszczają opłatę od budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą...

VII SA/Wa 307/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-06

o wysokości 2,0 m znajdują się 2 okna o wymiarach 0,55mx0,88m. Wg oświadczenia inwestorów działalność gospodarcza w pomieszczeniu prowadzona jest od 1998r. Zmiana sposobu...
jest działalność gospodarcza nie spełnia warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczenia do pracy przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. Minimalna wysokość...

II SA/Kr 986/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-17

przywrócone do stanu sprzed 31 maja 2017 r., to jest sprzed dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;, c) faktu, że płatny parking prowadzony był w ramach działalności...
oraz brata pełnomocnika - P. P., który również prowadził działalność gospodarczą parkingową pod kodem PKD [...];, 2. art. 107 § 1 i art. 8 w zw. art. 11 K.p.a. i art. 52 P.b....

II OZ 819/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

utrzymania (działalność gospodarcza prowadzona przez skarżącego) od lat nie przynosi żadnych dochodów. Sąd zauważył, że uzyskany przez skarżącego w 2004r. przychód...
dokumentów wynika fakt zajęcia jego majątku w wyniku wszczętych egzekucji oraz przynoszenia strat przez działalność gospodarczą (tylko za rok 2005 powstał niewielki dochód...

II SA/Łd 658/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-19

prowadzonej przez inwestorów działalności gospodarczej i na dowód powyższego dołączył do odwołania 6 zdjęć przedstawiających sporną wagę najazdową. W związku z tym organ...
wagi. Poinformowano, że budowa wagi jest zakończona, waga nie jest użytkowana w celach prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w celu prowadzenia działalności gospodarczej...

II SA/Łd 342/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-26

z pustaków żużlobetonowych z dachem jednospadowym i pokryciu blachą w dobudowie do elewacji północnej budynku użytkowanego na działalność gospodarczą związaną z produkcją trumien...
do działalności gospodarczej w zakresie wykańczania trumien tj. malowania ręcznego trumien i magazynowania, zgodnie ze zgłoszeniem złożonym w Starostwie Powiatowym w P. zmiany...

II SA/Łd 544/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-10

lub szeregowej jako podstawowe przeznaczenie terenu, na którym wyklucza się prowadzenie działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej, hurtowego handlu...
prowadzona jest działalność gospodarcza od około 10 lat, nie dokonywał w budynku żadnych zmian konstrukcyjnych, wykonane były tylko roboty remontowe i konserwacyjne...

II SA/Gl 462/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-22

Przedsiębiorstwo [...] nie ma osobowości prawnej i funkcjonuje na zasadzie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Prokurator Prokuratury Rejonowej del...
, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także wspólnicy spółki cywilnej. Skoro skarżący prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie wpisu do ewidencji...

II SA/Po 227/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-03

zmiany sposobu, użytkowania obiektu budowlanego nie może być utożsamiane zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej - to przedmiotowa zmiana sposobu użytkowania...
w którym jest prowadzona uciążliwa działalność gospodarcza'. Zdaniem WINB, powyższe fakty są spójne z ustaleniami poczynionymi przez PINB w Ś. podczas kontroli przeprowadzonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   92