Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

II OSK 2498/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

obiekt to jedna wiata i wykorzystywana jest w związku z prowadzoną przez właścicielkę działalnością gospodarczą, tj. do przechowywania płynów o nieznanym przeznaczeniu...
², służące do przechowywania sprzętów gospodarczych, opału, sprzętu mechanicznego. Współwłaściciele sąsiedniej działki nr [...], E. i A. T., podnieśli, że przedmiotowy...

I SA/Wa 2474/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-26

jest prawo miejsca, w którem skupia się główny i przeważający zakres jego działalności, (pkt 1 ww. ustawy). Minister przywołał też art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz...
osobistych i gospodarczych'. Zgodnie zaś z § 9 ww rozporządzenia z dnia 23 maja 1934 r. 'za miejsce zamieszkania osoby, zwykle mieszkającej w dwóch lub więcej...

I OSK 2813/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

. U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934) poprzez niewłaściwą ich wykładnię i błędne zastosowanie przejawiające się w bezzasadnym uznaniu, iż pomimo ześrodkowania stosunków gospodarczych...
dla sprawy okresie, tj. przed wybuchem II Wojny Światowej, to miasto L. było miejscem, w którym nastąpiło ześrodkowanie jego stosunków osobistych i gospodarczych w rozumieniu...

I SA/Wa 2328/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-15

. rzeczywiście z rodziną mieszkał we wsi [...] (chutor [...]) i prowadził prywatne gospodarstwo rolne składające się z budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych, roli, lasu...
[...]) i prowadził prywatne gospodarstwo rolne (budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze, rola, las, kamieniołom od 1922 do 1939r.). Dwa ostatnie dokumenty opatrzone...

I OSK 1721/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

30 grudnia 1957 r., A.M. wniósł o przydzielenie nieruchomości w Koszalinie w zamian za mienie pozostawione na terenie ZSRR, tj. budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze...
. z którego wynika, iż był on właścicielem gospodarstwa o powierzchni 20,2 ha, z czego 10 ha stanowiło ziemię orną a zabudowania gospodarcze oraz młyn wodny zniszczono podczas...

I SA/Wa 2294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-20

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 28 ), dalej jako: 'P.p.s.a.', sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej...
naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony oraz racje ekonomiczne lub gospodarcze - skutki, które wywołuje decyzja ( m.in. orzeczenie NSA z 9 lutego 2005 r...

I SA/Wa 930/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-02

jego działalności (pkt 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), 'miejscem zamieszkania jest miejscowość...
, wskazujących na ześrodkowanie tam stosunków osobistych i gospodarczych'. Natomiast zgodnie z § 9 rozporządzenia z dnia 23 maja 1934 r. 'za miejsce zamieszkania osoby...

I SA/Wa 1580/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

:, - dom mieszkalny o pow. [...] m2, drewniany, kryty dachówką? składający się z 4 pokoi, kuchni, spiżarni, pomieszczenia gospodarczego i łazienki, ogrzewany piecami...
się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem. Ponadto wskazać należy, że Sąd nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną...

I SA/Wa 859/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

gospodarczymi i wiatrakiem z elektrownią., Współwłaścicielami ww. majątku mieli być W. P. [1] oraz jego żona W. P. [2]. Następcami prawnymi W. P. [2] stali się: mąż W. P. [1...
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.) oraz art. 3 § 1 ppsa sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem...

I SA/Wa 498/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.) oraz art. 3 § 1 ppsa sprowadzają się do kontroli działalności...