Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 1646/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-17

na M. K. - G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'Centrum [...][...] M. K. - G.' kary administracyjnej, o której mowa w art. 209s ustawy Prawo lotnicze w wysokości...
20.000 zł, w części dotyczącej wysokości kary;, 2) nałożył na M. K. - G. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'Centrum [...][...] M. K. - G.' karę...

I OSK 2708/16 - Wyrok NSA z 2018-10-05

. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'X' na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary...
1646/15 oddalił skargę M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'X' na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie...

II SA/Ol 116/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-04-18

, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych' oraz 'obszarów proponowanych pod zalesienia i dolesianie'., Wskazując na powyższe Burmistrz wyjaśnił, że powołane zapisy...
, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych' oraz 'obszarów proponowanych pod zalesienia i dolesianie', to powyższe zapisy w żadnym stopniu nie uprawniają organu...

VII SA/Wa 1332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

, ich zatem nie duplikują, ale w razie potrzeby uzupełniają umożliwiając: 1) prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej przez agentów obsługi naziemnej oraz przewoźników...
pod uwagę wymóg uczciwej konkurencji, niezasadne zobowiązanie przerzuca w całości ryzyko prowadzenia na lotnisku działalności gospodarczej - na agentów i przewoźników lotniczych...

VII SA/Wa 988/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

, art. 86 - art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016, poz. 1829 ze zm., zwanej dalej: u.s.d.g.) w związku z art. 30 §...
działalności gospodarczej (por. również wyrok TSUE z dnia 17 września 2015 r., sygn. akt C-257/14)., Także w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje...

VI SA/Wa 496/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

tej ustawy, dane PNR są to dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przewoźników...
były skomplikowane, przewoźnik nie dysponował danymi pasażera w takim zakresie w jakim żądał tego organ, a w wykonaniu przewozu uczestniczył podmiot trzeci prowadzący działalność...

VI SA/Wa 495/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-05

działalność gospodarczą na polskim rynku;, d) art. 81a § 1 w zw. z art. 7, w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo...
tej ustawy, dane PNR są to dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej...

II GSK 1492/19 - Wyrok NSA z 2020-03-04

- miał obowiązek informowania strony prowadzącej profesjonalną działalność gospodarczą, reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika o tym, jaki konkretny dokument ma przedłożyć...
marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P.J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 r...

II GSK 776/18 - Wyrok NSA z 2018-07-06

nie jest celem samym w sobie. Wspiera ona harmonijny rozwój działalności gospodarczej i zatrudnienia, a w konsekwencji podwyższa poziom i jakość życia obywateli Unii...
Rogala po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej [A] z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 702/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przewozu lotniczego, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 202a przekazał informację...
przez przewoźnika lotniczego niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego (art. 202d ust. 2 Pr.lotn.). Wymaga też zauważenia...
1   Następne >   +2   +5   7