Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 1035/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-23

z dnia [...] lipca 2015r. na czynności kontrolne wniesionego przez podatnika z powołaniem się na art. 84c ust. 1,2 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...
i prowadzenie więcej niż jednej kontroli w oparciu o przepis art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i organ mógł odstąpić od zawiadomienia o zamiarze...

III SA/Gd 15/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-21

. Podczas wszystkich rejestracji strona podpisała na karcie rejestracyjnej bezrobotnego oświadczenie, że nie prowadzi działalności gospodarczej i jej nie zawiesiła., Organ...
pierwszej instancji ustalił, że T. S. już od dnia 7 czerwca 2002 r. miał zarejestrowaną w organie ewidencyjnym działalność gospodarczą, której do dnia 16 sierpnia 2007 r...

II GSK 1019/09 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - dalej rozporządzenie, wpis stały w sprawach skarg, dotyczących m.in. pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
zł winna być uiszczona jako wpis stały w sprawach skarg dotyczących pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami...

III FSK 553/22 - Wyrok NSA z 2022-10-04

wyłącznie zajęte na działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Po stronie Lasów Państwowych nie ma w tym przypadku posiadania lasu (gruntu stanowiącego las...
Państwowych w sytuacji, gdy Lasy Państwowe nie prowadzą działalności gospodarczej na tym gruncie, mając ustawowy obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej (która mocą art. 1a...

II GSK 359/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - dalej rozporządzenie, wpis stały w sprawach skarg dotyczących m.in. pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej...
postanowienia opłata w kwocie 3000 zł winna być uiszczona jako wpis stały w sprawach skarg dotyczących pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji...

III SA/Lu 65/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej a w konsekwencji zarabiania. Skarżąca oświadczyła również, że nie posiada zdolności kredytowej, a jej jedyny wspólnik wykluczył...
bilansu przychodu i kosztów nie jest okolicznością tożsamą z brakiem środków finansowych. Strata z działalności gospodarczej jest bowiem pojęciem wytworzonym na potrzeby...

I SA/Wr 276/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-19

, które domagają się zapłaty podatku od towarów i usług za lata 2009, 2010 i 2012. Prowadzone postępowania podatkowe doprowadziły niemalże do zaprzestania działalności gospodarczej...
1.222.207,54 zł. Działalność gospodarcza nie przynosi przychodów, które pokryłyby koszty związane ze zobowiązaniami z tytułu leasingów i kredytów, wynagrodzeń pracowników...

I GZ 640/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

gospodarczej (obrót olejami opałowymi) w wysokości [...] zł, podobnie jak jego żona, prowadząca również działalność gospodarczą (sklep spożywczy) przynoszącą dochód miesięczny...
jednoznacznie wskazuje, że skarżący jest osobą która nie zasługuje na dofinansowanie. Mówiąc wprost jest on osoba majętną, prowadzącą działalność gospodarczą z dużym rozmachem...

I GZ 639/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-21

gospodarczej (obrót olejami opałowymi) w wysokości [..] 000 zł, podobnie jak jego żona, prowadząca również działalność gospodarczą (sklep spożywczy) przynoszącą dochód miesięczny...
jednoznacznie wskazuje, że skarżący jest osobą która nie zasługuje na dofinansowanie. Mówiąc wprost jest on osoba majętną, prowadzącą działalność gospodarczą z dużym rozmachem...

II GSK 644/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi wynosi 3.000 złotych. Sąd I instancji uznał, że skarga...
, że wniesiona przez skarżącą skarga jest sprawą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu hurtowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100