Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

jako nie związanego z działalnością gospodarczą., Następnie podatnicy uzupełnili odwołanie w zakresie przeniesienia własności kutra na rzecz 'K.-116' s.c. oraz zakupu...
kwotę 55.396,13 zł /w skład której wchodzi kwota 2.741,05 zł z tytułu zaniżenia kosztów działalności operacyjnej, kwota 13.159,73 zł z tytułu zawyżenia kosztów finansowych...

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

jest statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do przewozu ładunku lub pasażerów, rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania...
przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, a morskim statkiem handlowym jest statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności...

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

zatrudnienia go w rozumieniu stosunku pracowniczego, bowiem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pilotowych oraz w sytuacji gdy kwestia istnienia lub nieistnienia...
po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych W. S., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

zatrudnienia go w rozumieniu stosunku pracowniczego, bowiem prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pilotowych oraz w sytuacji gdy kwestia istnienia lub nieistnienia...
po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skarg kasacyjnych J. O., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...