Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Bk 860/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

przez A. K. (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: K. z siedzibą w B.). W kontroli uczestniczyli dwaj funkcjonariusze Policji oraz właściciel lokalu. W wyniku...
, wskazując, że ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone na mocy § 10 ust. 9 rozporządzenia RM narusza art. 22 Konstytucji RP, bowiem przyjęta technika...

II SA/Po 1216/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

wskazał, iż sprzeciw wniesiony został na podstawie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn...
§ 1 k.p.a. i naruszenie art. 6, 7 i 8 k.p.a., naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. oraz art. 81 k.p.a., naruszenie szeregu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA/Bk 729/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-13

administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za złamanie w dniu [...] marca 2021 r. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej...
za niezastosowanie się w dniu [...] marca 2021 r. do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionego w stanie epidemii, tj. zakazu prowadzenia...

II SA/Bk 730/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-13

administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za złamanie w dniu [...] marca 2021 r. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej...
pieniężną za niezastosowanie się w dniu [...] marca 2021 r. do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionego w stanie epidemii, tj. zakazu...

II SA/Bd 900/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-17

Sanitarnej przez jego błędne zastosowanie - przepis ten nie zezwala na nakazanie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadzi Skarżąca;, art. 6 ust. 1...
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez jego niezastosowanie, a który stanowi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności...

II SA/Rz 1055/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-28

./ po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 października 2021 r. sprawy ze skargi W. S. i D. B. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą...
; III. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz skarżących W. S. i D. B. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą [...] s.c....

II SA/Po 344/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

z dnia [...] 2014 r. znak [...] umorzył w całości postępowanie w sprawie - wniesionego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...
, art. 7-art. 9 k.p.a., a także naruszenie art. 84c ust. 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 105 § 1 k.p.a. oraz naruszenie art. 84c ust. 5 ustawy...

II SA/Po 388/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm. - dalej: 'u.s.d.g') i zarzucał naruszenie w toku...
2015 r. w wyżej opisanym sklepie. Powyższe przesądziło, iż w świetle art. 84c ust 1 i 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej sprzeciw stał bezprzedmiotowy...

II SA/Go 958/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-18

gospodarczej, w sytuacji gdy ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej powinny zostać wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy i ze względu na ważny interes...
z obowiązującym na dzień stwierdzenia naruszenia przez L.M. prowadzącą działalność gospodarczą § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie...

II SA/Bk 814/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-27

wolności działalności gospodarczej. Nie może zatem być podstawą decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną. Nie wystąpiły również, w jego ocenie, okoliczności...
ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. W konsekwencji za naruszenie tak wprowadzonych ograniczeń nie można było skarżącego ukarać karą pieniężną na podstawie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   92