Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Wr 55/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

, że przedmiotowy lokal zajmowany przez żołnierza zawodowego na podstawie decyzji administracyjnej, nie jest wykorzystywany przez Agencję do prowadzenia działalności gospodarczej...
, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr [...] z dnia 15 lipca 2021 r. organ I instancji orzekł...

II SA/Wr 53/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

, że przedmiotowy lokal zajmowany przez żołnierza zawodowego na podstawie decyzji administracyjnej, nie jest wykorzystywany przez Agencję do prowadzenia działalności gospodarczej...
, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr [...] z dnia 15 lipca 2021 r. organ I instancji...

II SA/Wr 54/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

, że przedmiotowy lokal zajmowany przez żołnierza zawodowego na podstawie decyzji administracyjnej, nie jest wykorzystywany przez Agencję do prowadzenia działalności gospodarczej...
, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr [...] z dnia 15 lipca 2021 r. organ I instancji orzekł...

II SA/Wr 57/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

, że przedmiotowy lokal zajmowany przez żołnierza zawodowego na podstawie decyzji administracyjnej, nie jest wykorzystywany przez Agencję do prowadzenia działalności gospodarczej...
, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr [...] z dnia 15 lipca 2021 r. organ I instancji orzekł...

II SA/Wr 56/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

lokal zajmowany przez żołnierza zawodowego na podstawie decyzji administracyjnej, nie jest wykorzystywany przez Agencję do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja...
między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr [...] z dnia 15 lipca 2021 r. organ I instancji orzekł...

II SA/Wr 88/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr 28/2021 z dnia...
ustawy, to znaczy ustalenie okresu jak dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wywodziła, że realizuje zadania ustawowe o charakterze...

II SA/Wr 85/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr 25/2021...
. 6 ustawy, to znaczy ustalenie okresu jak dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wywodziła, że realizuje zadania ustawowe o charakterze...

II SA/Wr 89/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr 29/2021 z dnia...
ustawy, to znaczy ustalenie okresu jak dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wywodziła, że realizuje zadania ustawowe o charakterze...

II SA/Wr 87/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr 27/2021 z dnia...
ustawy, to znaczy ustalenie okresu jak dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wywodziła, że realizuje zadania ustawowe o charakterze...

II SA/Wr 86/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-23

do prowadzenia działalności gospodarczej, a relacja między adresatem decyzji przydziałowej, a Agencją nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej., Decyzją nr 26/2021 z dnia...
ustawy, to znaczy ustalenie okresu jak dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wywodziła, że realizuje zadania ustawowe o charakterze...
1   Następne >   +2   +5   +10   23