Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II SA/Bk 759/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-19

jak za lata wcześniejsze, opłacała podatek od nieruchomości i pod adresem zameldowania ma zarejestrowaną działalność gospodarczą., Wskutek rozpoznania odwołania...
również ocenę organu I instancji, iż bez znaczenia w niniejszej sprawie jest podnoszona przez skarżącą kwestia prowadzonej działalności gospodarczej, przy rejestracji...

III SA/Kr 394/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-17

użyczenia lokalu przy ul. [...] na czas nieokreślony do prowadzenia działalności gospodarczej i pozostawiła w domu, poza częścią rzeczy osobistych także związane...
z prowadzeniem działalności gospodarczej urządzenia w postaci: pieca odlewniczego, odlewarkę z pracowni metaloplastycznej, polerkę i digestorium (stojak pod walce). Z przedłożonych...

III SA/Łd 83/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-05-10

, takie jak: odłączenie internetu uniemożliwiające mu normalne prowadzenie działalności gospodarczej, znęcanie psychiczne ze strony A. D., złośliwe aluzje i odzywki., Organ...
jakie wyniknęły między nim a A.D. na tle rozliczeń finansowych w związku z prowadzoną do 31 stycznia 2010 r. wspólną działalnością gospodarczą. Ponadto T.P. podał, że faktem...

II OSK 851/09 - Wyrok NSA z 2010-05-14

od urodzenia i mieszkał tam nawet po założeniu rodziny. Ponadto odwołujący się do wielu lat prowadzi pod wskazanym adresem działalność gospodarczą. Od 2005 r. działalność...
przy ul. [...] 8 znajdują się zarówno jego rzeczy osobiste, jak i narzędzia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem odwołującego się, Policja nie mogła...

II SA/Bd 681/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-08-17

w lokalu pod powyższym adresem jest czasowa z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, przy czym powyższe ustalenia oparte zostały...
poza wyjaśnieniami zainteresowanego na zeznaniach jego matki, przedłożonym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i przeprowadzonych oględzinach...

II SA/Go 1009/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-09

dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej., W piśmie z dnia [...] sierpnia 2016 r. wnioskodawca nie podał dodatkowych danych, zarzucając organowi, że został wezwany...
adresowane do M.S.. W ww. piśmie wskazano, iż zgodnie z dyspozycją art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz...

II SA/Gl 892/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-08

. Na posesji znajduje się garaż, w którym nadal prowadzi on działalność gospodarczą. R. K. w złożonych wyjaśnieniach podniósł, że nadal ma klucze do mieszkania, bywa...
, prowadząc działalność gospodarczą w garażu, niekiedy wchodzi do domu. Ma do niego swobodny dostęp, nie zmieniono zamków. Skarżący nie wyrażał zamiaru powrotu...

II SA/Ol 1037/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-29

ponadto twierdzenie strony, iż prowadzi on działalność gospodarczą w miejscu stałego zameldowania. Wprawdzie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wskazano...
lokalu w B przy ul. '[...]', na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej., W złożonym odwołaniu O.S. podał, że w spornym lokalu jest zameldowany stale, nie posiada...

II OSK 922/10 - Wyrok NSA z 2011-05-26

2008, podobnie jak za lata wcześniejsze, opłacała podatek od nieruchomości i pod adresem zameldowania ma zarejestrowaną działalność gospodarczą., Wojewoda P. decyzją...
przez skarżącą kwestia prowadzonej działalności gospodarczej., Skargę na powyższą decyzję organu odwoławczego złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku M. K...

II OSK 739/07 - Wyrok NSA z 2008-07-01

perspektywie czasowej zakończy działalność gospodarczą i będzie chciała powrócić do miejsca zameldowania, jednakże z uwagi na agresję byłego męża może okazać się to niemożliwe...
zmuszona zachowaniem W. R.. Wskazała, że przerwy w przebywaniu w przedmiotowym lokalu związane są z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. Charakter...
1   Następne >   +2   +5   +10   39