Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

I OSK 2005/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

koszty przewiózł je w dniu [...] lipca 2005 r. własnym samochodem. Działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego nie mógł wykonywać, ponieważ zawiesił...
drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej niespełniający warunków wskazanych w pkt 4 tego artykułu, wymaga...

II SA/Go 241/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-06

nazywana ustawą, nałożył na W.B. prowadzącego działalność gospodarczą 'H W.B.', karę pieniężną w wysokości 3000 zł za wykonywanie transportu drogowego bez uiszczenia opłaty...
działalności gospodarczej pod nr [...], a w aktach administracyjnych znajduje się kopia wypisu nr [...] z zaświadczenia nr [...] na międzynarodowy przewóz drogowy...

II SA/Sz 224/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-14

., Pismem z dnia [...] K. C. odpowiadając na wezwanie organu o udzielenie informacji wyjaśnił, że nie prowadzi działalności gospodarczej,, a przewóz w dniu kontroli wykonywał...
dla siebie, ponieważ planował w najbliższym czasie rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wskazał miejscowość, gdzie kupił pojazdy i dane osobowe ich właściciela. Podał...

II SA/Sz 987/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Prezydent Miasta zezwolił E. G., prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą 'A', na zajęcie pasa drogowego drogi...
z niej wynikających na wspólników spółki cywilnej P. G. i E. G. Nadto E. G. domagał się zmiany nazwy działalności gospodarczej poprzez umieszczenie w treści decyzji zamiast...

II SA/Sz 357/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-29

numeru rejestracyjnego pojazdu., W trakcie postępowania Naczelnik Urzędu Celnego w K. ustalił, że B. B. figuruje w ewidencji działalności gospodarczej Miasta i Gminy K...
transport drogowy. Określenie to obejmuje również: każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający...

VI SA/Wa 227/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

na prowadzoną działalność gospodarczą. Nie ma wobec tego racji Skarżący, który podnosi, że nie potrzebował zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie reklamy własnej...
działalności gospodarczej, gdyż reklama była umieszczona na rowerze będącym w codziennym użytku, stanowiącym środek transportu, a sam rower był prawidłowo zaparkowany w stojaku...

VI SA/Wa 83/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

wizualnej informacji o produktach prowadzonej działalności gospodarczej. Kolegium zwróciło uwagę, że w orzecznictwie ukształtował się pogląd, iż nie można aprobować...
na umieszczenie reklamy własnej działalności gospodarczej, gdyż reklama była umieszczona na rowerze będącym w codziennym użytku, stanowiącym środek transportu, a sam rower...

II SA/Sz 768/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-10-12

. (dalej przywoływana jako: 'Skarżąca'), prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą '[...] E. G., w dniu 7 listopada 2016 r. wystąpiła do zarządcy...
pawilonu handlowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej [...]. E. G. oświadczył w nim, że jest właścicielem obiektu. Organ zwrócił także uwagę...

II SA/Op 242/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-17

elektroniczną. W toku kontroli M. R. który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. B w [...], nie okazał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego...
nosiły cechy wykonywania działalności gospodarczej oraz, czy skarżący posiadał status przedsiębiorcy w chwili przeprowadzenia kontroli; 2) naruszenie art. 7 i art. 77 §...

II SA/Gl 980/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-19

. Prezydenta Miasta G. nałożono na skarżącą G. W.r (obecnie N.), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 'A' z siedzibą w G. przy ul. [...], karę pieniężną w kwocie [...] zł...
za udowodnione, że przedmiotowe reklamy są własnością skarżącej, ponieważ ich treść jest zbieżna z zakresem i miejscem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100