Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II OSK 2641/17 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

zrzeszonego w tym Związku członka tj. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W.. Ponadto postępowanie odnosi się do swobody prowadzenia działalności gospodarczej w branży telekomunikacyjnej...
organów władzy oraz ochrona ich praw i wolności gospodarczej (par. 6 ust. 1 Statutu), prezentowanie organom władzy stanowiska Związku w kwestiach dotyczących działalności...

II FSK 155/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

: organ pierwszej instancji) o dopuszczenie do udziału w postępowaniach podatkowych prowadzonych w stosunku do prowadzącej działalność gospodarczą R. K. (dalej: podatniczka...
jest reprezentowanie członków w zakresie ich działalności gospodarczej. W jej ocenie uwzględnienie wniosku leży w interesie społecznym mogącym dotyczyć innych przedsiębiorców...

I OZ 935/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-25

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Artystyczna Z., L.K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cyrk 'K.' i M.Z. prowadzący działalność gospodarczą...
poprzez 'opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, uregulowań administracyjnych, ekonomiczno-finansowych i podatkowych, [...] z zakresu ochrony...

II SA/Rz 764/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-22

postepowania W dniu 14 czerwca 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła wspólna skarga S.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja...
Artystyczna [...] w W., L.K. - P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Cyrk '[...]' w C. oraz M.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Artystyczna...

VIII SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

gospodarczej przed oszustwami podatkowymi, a z drugiej ochrona przedsiębiorców, działających w ramach konstytucyjnie chronionej wolności działalności gospodarczej...
, przed nadmierną restrykcyjnością organów podatkowych, która utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Za udziałem organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu...

IV SA/Po 952/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

w interesie mieszkańców N. W. U.. Tylko rozbiórka obiektu zapewni ograniczenie działalności gospodarczej i przyczyni się do zwiększenia poziomu ochrony środowiska...
nie prowadził postępowania wobec właściciele gospodarstwa z uwagi na prowadzoną w budynku działalność gospodarczą. Nie prowadzi także postępowania o nakazanie rozbiórki...

II SA/Kr 894/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-11

kroków w celu doprowadzenia do rozbiórki hali i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo prowadzenia postępowań przez Prokuraturę Rejonową w Bochni...
poprzez prowadzoną działalność gospodarczą określonego podmiotu z racji usytuowania nieruchomości wnioskodawców względem nieruchomości, na której prowadzona...

I SA/Gl 621/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-04

, realia prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników i ich rzeczywiste możliwości w zakresie dokonywania weryfikacji kontrahentów, przy wykorzystaniu Metodyki...
organów podatkowych, paraliżującymi działalność gospodarczą. Taką okolicznością jest także sytuacja, w której postępowania prowadzone są przez wiele lat, a podatnik...

I OZ 1181/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

terytorialnego i realizowana jest w szczególności poprzez opiniowanie aktów prawych dotyczących działalności gospodarczej uregulowań administracyjnych, ekonomiczno - finansowych...
ust. 3 lit. f) tego statutu realizuje w szczególności poprzez 'opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, uregulowań administracyjnych, ekonomiczno...

I OZ 262/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

września 2016 r., sygn. akt: IV SA/Po 516/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę S.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [..], L.K.-P...
. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [..] oraz M.Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą [..] na zarządzenie Prezydenta Miasta P. nr [..] z dnia [..] lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19