Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

VI SA 6/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-30

przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą zarejestrowaną w zajmowanym lokalu mieszkalnym /siedziba firmy/, jeżeli z istoty i charakteru...
poz. 509/ może stanowić podstawę odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług malarsko-tapeciarskich...

III RN 202/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

gospodarczą podczas gdy jej dochód został nieprawidłowo ustalony jak wobec osoby nadal prowadzącej taką działalność. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w dniu 14 września 1999...
r. utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Zdaniem organu odwoławczego nie ulega wątpliwości, że wnioskodawczyni pozostaje wpisana do ewidencji działalności gospodarczej...

IV SA/Gl 556/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-28

działalności gospodarczej za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Błędnie uznano za jej dochód kwotę [...] zł, stanowiąca równowartość opłaconych przez nią...
od uzyskiwanych przychodów. Organ zauważył, iż ustawodawca nie wprowadził żadnych odrębnych kryteriów w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą...

II SA/Wr 1139/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Odwoławczego w W. z dnia 15 kwietnia 2003 r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Geodezji i Działalności Gospodarczej Urzędu...
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w K. z dnia 10 marca 2003 r. Nr [...] w sprawie odmowy przyznania skarżącej dodatku mieszkaniowego, które to decyzje...

I OSK 876/06 - Wyrok NSA z 2007-05-23

, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, z której nie osiąga dochodu. Jego żona i syn są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo...
wynoszą ok. 1012,92 zł. W trakcie wywiadu ustalono, iż S. L. prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu nie osiągnął żadnych dochodów, a pismem Nr Z1449/51 z dnia 22...

IV SA/Wr 261/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-22

działalności gospodarczej, opartej o pożyczkę z [...] w J. w kwocie 50.000 zł, do spłaty w okresie pięciu lat, licząc od kwietnia 2015 r. - półroczna karencja w spłacie...
wykazanej straty ze źródła przychodu, całkowicie zlekceważył zapis Ordynacji podatkowej, w której wyraźnie określono, że dochodem prowadzącego działalność gospodarczą...

I OSK 757/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

w kwocie 4 100 DEM, aby zakupić samochód marki Mercedes MB 124 z 1994 r., mając samochód Mercedes Ben 240, do prowadzenia działalności gospodarczej, która przynosi...
osprzętem, gospodarstwo rolne oraz prowadzących działalność gospodarczą (taxi osobowe)., Po rozpatrzeniu sprawy w wyniku wniesionego przez A. Ś. odwołania, decyzją z dnia...

I OSK 606/06 - Wyrok NSA z 2007-03-06

dodatku mieszkaniowego. Organ I instancji ustalił, że T. S. prowadziła działalność gospodarczą, w której pomagał jej wnioskodawca. Powyższych informacji nie ujawniono...
małżeńskiego w 2001 r. i zamieszkaniu z żoną, ww. lokal pełnił funkcję biura w prowadzonej działalności gospodarczej, następnie był podnajmowany, nadto wnioskodawca nosił...

III SA/Łd 386/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-03

, listopadzie i grudniu 2008 roku wnioskodawczyni nie osiągnęła żadnego dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, utrzymuje się z pożyczki bankowej przyznanej...
w listopadzie 2007 roku na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł. Na pobyt stały wnioskodawczyni zameldowana jest przy ul. R. 39 m 9, w Ł...

II SA/Wr 303/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-18

do wsi od strony G.Ś. funkcjonuje warsztat zajmujący się naprawą i obsługą samochodów. Ponadto pod adresem K. 20 zarejestrowana jest działalność gospodarcza związana...
(budynki mieszkalne oraz gospodarcze służące produkcji rolnej);, d) błędnym przyjęciu przez organ II, że planowana przez K.O. działalność z zakresu warsztatu świadczącego usługi...
1   Następne >   +2   +5   8