Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol

II GW 4/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-11

To na burmistrzu jako organie ewidencyjnym, a nie na naczelniku urzędu skarbowego, ciąży obowiązek rozpoznania wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Naczelny...
zawieszenia działalności gospodarczej postanawia: wskazać Burmistrza Mrągowa jako organ właściwy do rozpoznania wniosku W. S. z dnia 14 grudnia 2004 r. w przedmiocie...

I SA/Lu 138/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-15

nr 71 poz. 312 ze zm./ w zakresie obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1...
rozpoczęcia działalności gospodarczej /analogicznie ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ to jednak nie będzie błędem...

I SA/Bk 68/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-26

drukarskich należy uznać za działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest przy tym, na jaki cel uzyskane z tej działalności przychody były przeznaczone. Wojewódzki Sąd...
, ponieważ prowadziła w tym czasie działalność gospodarczą i nie prowadziła rejestrów towarów zwolnionych od należności przywozowych. Organ podkreślił...

III SA/Gd 253/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

[...] z siedzibą [...] na zakup m.in. powyższego traktora;, - umowę pożyczki na zakup ww. traktora zawartą przez K. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą...
on do działalności gospodarczej lecz wyłącznie do prywatnych potrzeb tj. wyrównywania drogi, prac związanych z pielęgnacją ogrodu i odśnieżania. Dnia 13 grudnia 2019 r. strona nadesłała...

I SA/Ol 431/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

jako autobus). Właścicielem pojazdu był M. O., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą '[...]'. Strona dokonywała zgłoszeń celnych na rzecz właściciela. Na wniosek...
, które gmatwają jego przekaz. Organ zaniechał wyjaśnienia kwestii jaką jest zagadnienie, czy przywozy były prowadzone w ramach działalności gospodarczej (międzynarodowy...

III SA/Gd 252/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

. Ponadto strona nadesłała certyfikat rejestracji w dniu 28 sierpnia 2008 r. działalności gospodarczej prowadzonej przez K. B. pod nazwą [...] z siedzibą...
fizycznej. Auto zostało bowiem zakupione w Kanadzie w celu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą [...] z siedzibą [...], zarejestrowanej...

I SA/Ol 447/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

2004r. o podatku od towarów i usług, gdzie ustawodawca, definiując środek transportu przeznaczony do działalności gospodarczej, wyraźnie zaznaczył...
, że musi być on wykorzystywany w działalności gospodarczej, a więc przekraczając granice faktycznie realizować międzynarodowy przewóz osób. W § 13 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów...

VI SA/Wa 2072/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej., Jako podstawę prawną skarżonej decyzji wskazano art. 102 ust. 5 pkt 24 i ust. 7, art. 109 oraz art. 66 ust. 1...
gospodarczej w okresie od 1 maja 2001 r. do 28 lutego 2015 r. ZUS poinformował, że Skarżąca, jako prowadząca ww. działalność, dokonała zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia...

I SA/Ol 888/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

oraz określenia należności celnych., W toku postępowania w sprawie organy ustaliły, że w ramach prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej pod firmą A, kierujący...
i wjazdowej, czas oczekiwania na wjazd i wyjazd oraz czas przebywania w RU. Organ dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie 40.650,18 zł...

I SA/Ol 866/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

oraz określenia należności celnych., W toku postępowania w sprawie organy ustaliły, że w ramach prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej pod firmą B. A. D...
dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie '[...]'zł, przy przychodzie w kwocie '[...]'zł i kosztach uzyskania przychodu w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100