Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Go 676/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

Jednostki Wojskowej z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez żołnierza zawodowego oddala skargę. Dnia...
[...] lutego 2009 r. ppor. W.W. wystąpił z wnioskiem do Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. W uzasadnieniu swojego...

II SA/Po 229/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi. Do wniosku dołączono:, 1...
uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie...

II SA/Wa 1842/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-14

(to jest w okresie od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej do czasu reaktywacji tego stosunku służbowego) prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa...
w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo w sektorze doradztwa finansowego., Od przedmiotowej decyzji A. W. wniósł odwołanie do Ministra Obrony...

II SA/Bd 1012/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-01-22

wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych, ponownie odmówił udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej...
października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych, ponownie odmówił udzielenia zezwolenia...

II SAB/Sz 159/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-02-15

'), w przedmiocie wypłaty świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Zarzucił Organowi naruszenie art. 8 k.p.a....
świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej w związku z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej...

I OSK 1242/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W świetle ust. 5 omawianego przepisu powyższe świadczenie pieniężne ustala...
lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W art. 119a ust. 1...

II SA/Rz 1317/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-21

., październik 2020 r., listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty/marzec 2021 r. Wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą...
w sprawie powołania do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, przez nie uwzględnienie okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej, zawarte z klientami umowy...

IV SA/Po 491/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-03

do Wójta Gminy [...] o wypłacenie świadczenia pieniężnego jako rekompensaty za utracone dochody z działalności gospodarczej za okres odbytych ćwiczeń wojskowych...
w Jednostce Wojskowej nr [...] Wojskowy Oddział Gospodarczy w [...] w dniach od [...] listopada 2018 r. do [...] grudnia 2018 r. W wyniku rozpoznania wniesionego wniosku Wójt...

V SA/Wa 1732/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

oświadczył, iż uzyskuje dochód z działalności gospodarczej w wysokości 1.438,15 zł miesięcznie. Uzasadniając wniosek wskazał, iż złożył do sądu administracyjnego 22 skargi...

II SA/Sz 230/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-09-21

o schorzeniach [...] r. oraz fakt, iż od [...] r. K.K. prowadziła działalność gospodarczą związaną z handlem [...], a przede wszystkim uwzględniając wyniki badań...
się zmian[...], skarżąca prowadząc działalność gospodarczą polegającą na [...] była narażona na [...]jednakże badania nie potwierdziły, [...]była uczulona...
1   Następne >   +2   +5   9