Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

III OSK 152/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

pow. [...]m2. Wobec braku informacji o jego powierzchni mieszkalnej organ przyjął, że powierzchnia ta przekracza 6 m2 na osobę. Stanowi to zaś o niespełnieniu...
aktu z zakresu administracji publicznej. Z zasady legalizmu wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP wynika bowiem obowiązek działania organów władzy publicznej na podstawie prawa...