Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Gd 124/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-25

ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentów m.in. w postaci kopii opinii służbowych żołnierza D. S. z okresu wykonywania przez nią długotrwałego w 2015 r...
w zakresie uzupełnienia decyzji [..] WKU o negatywną przesłankę odmowy udzielenia informacji m.in. z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej;, - obrazę...

I OSK 2086/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, zaś podmiot, do którego skierowany został wniosek o udostępnienie informacji publicznej...
wniosku skarżącego z dnia [...] czerwca 2016 r., na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprzez udostępnienie objętej wnioskiem informacji...

IV SA/Wr 596/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-04-30

oraz określonych w rozporządzeniu informacji i dokumentów. W związku z tym, kontrola przez sąd administracyjny orzeczeń wojskowych komisji lekarskich o zdolności...
się, z treści rozporządzenia MON z dnia, 10 maja 2004 r. wynika, że zaprotezowanie zębów wyklucza dostęp do zawodowej służby wojskowej tylko kandydatom do służby...

IV SA/Wr 615/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-29

i wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz określonych w rozporządzeniu informacji i dokumentów. W związku z tym kontrola przez sąd administracyjny...
. W opinii skarżącego, z treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. wynika, że zaprotezowanie zębów wyklucza dostęp do zawodowej służby wojskowej...

IV SA/Wr 450/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-29

komisje lekarskie orzekają na podstawie badania lekarskiego i wyników badań specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz określonych w rozporządzeniu informacji...
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2004 r. wynika, że zaprotezowanie zębów wyklucza dostęp do zawodowej służby wojskowej tylko kandydatom do służby wojskowej...