Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

Sączu polegającą na braku załatwienia jego wniosku z dnia 12 grudnia 2012 r. złożonego na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a dotyczącego...
określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej mamy do czynienia wtedy gdy organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie wnioskowanej...

I SA/Kr 668/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

138.147.416,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego...
w złożonej do Pierwszego M. Urzędu Skarbowego w W. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających...

I SAB/Kr 23/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

Rejonową [...]. Strona skarżąca zauważyła, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] już znacznie wcześniej (zanim uzyskał informację od likwidatora spółki I. ) dysponował wiedzą...
mogących mieć wpływ na ocenę rzetelności transakcji pomiędzy G. sp. z o.o. a wskazaną I. sp. z o.o. oraz przekazanie informacji mogących mieć wpływ na ustalenia kontroli...

I SA/Kr 111/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

16.808.189,00 zł, które wykazała w złożonej do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników...
przez komórkę kontrolną informację i zrobił to dwuetapowo. Po pierwsze, pod kątem istnienia przesłanek - warunków odpowiedzialności karnej to odpowiedzialność, na gruncie prawa...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

, spółka nie złożyła żadnej deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujących VAT-UE, siedziba Spółki znajduje się w 'wirtualnym biurze', brak kontaktu ze Spółką, wobec Spółki...
, wystawianych przez dostawców oleju, następnie dostarczanego do firmy do odbiorców Spółki, finalnie powracał na terytorium [...]. Przedmiotowe informacje pochodziły...

I SA/Kr 112/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-08

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby...
od pożyczki w przeliczeniu na PLN wyniosła 17.692.947,12 zł i różni się od kwoty zadeklarowanej przez Spółkę w informacji IFT-2R w wysokości 17.837.293,00 zł...

I SA/Kr 656/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-10

przez siebie działalności gospodarczej, która znajduje się w posiadaniu spółki A. K. i nie ma możliwości dostępu do tych danych., Organ ustalił, że podatnik nie złożył...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że badaniu w postępowaniu...