Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 2465/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania R. K. z dnia [...] września 2011 r. od decyzji Dyrektora Izby Celnej...
. o przesłanie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, kserokopii wyjaśnień spółki '[...]' Sp. z o.o. w [...] w sprawie znak: [...]., Decyzją...

II SA/Wa 1361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - oddala skargę - Szef Służby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2016 r. wydaną...
art. 132 § 1 K.p.a. w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] uchylił...

II SA/Wa 730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...
. W następstwie wniesionej skargi na Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej skarżący C. Z. skierował do Wojewódzkiego...

II SA/Wa 1361/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-16

., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać Z. K. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W następstwie...
wniesionej skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej Z. K. skierował do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 729/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W następstwie...
wniesionej skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej z dnia [...] marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, skarżący C. Z. skierował do Wojewódzkiego...

I OSK 1512/11 - Wyrok NSA z 2011-12-09

. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późniejszymi zmianami...
się w katalogu zawartym w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jako informacja o organach władzy publicznej i osobach sprawujących w nich funkcje publiczne...

II SA/Wa 731/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: przyznać C. Z. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. C. Z. złożył w niniejszej sprawie wniosek...

I OSK 1556/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

elektronicznej o adresie [...] e-mail z informacją zawierającą hasło dostępu ([...]) do swojego konta, tj. w dniu 16 lipca 2009 r. do P. F. i w dniu 22 lipca 2009 r. do R...
z prywatnej skrzynki pocztowej, a więc za pośrednictwem sieci publicznej, co zwiększyło ryzyko dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie. W tym kontekście odrzucenie...

V SA/Wa 2090/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

Służby Celnej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej oddala skargę. Przedmiotem skargi z 1 lipca 2014 r. I. R. (dalej: skarżąca...
Celnej w W. (dalej: Dyrektor IC lub organ I instancji) zawartą w wiążącej informacji taryfowej z [...] lutego 2014 r. nr [...] dotyczącej klasyfikacji używanego pojazdu...

I GSK 50/17 - Wyrok NSA z 2019-07-17

zawierających modem dostępu do internetu i interaktywnej wymiany informacji, nadających się do odbioru sygnałów telewizyjnych (tzw. set-top boksy z funkcją komunikacyjną...
wiążącej informacji taryfowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 18 października 2016 r., sygn. akt V SA/Wa 3807/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił...
1   Następne >   2