Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SAB/Wa 639/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

wniósł o:, 1/ zobowiązanie skarżonego do niezwłocznego rozpoznania wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 2/ stwierdzenie...
. o dostępie do informacji publicznej określa informację publiczną bardzo szeroko, jako każdą informację w sprawach publicznych. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1 i art. 61...

II SAB/Wa 626/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

., Skarżący wniósł o:, 1/ zobowiązanie skarżonego do niezwłocznego rozpoznania wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 2...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa informację publiczną bardzo szeroko, jako każdą informację w sprawach publicznych. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1 i art. 61...

II SAB/Wa 99/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

rozpoznania jego wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; stwierdzenie, że organ rażąco...
powołanych ustaw., W sprawie niniejszej, z uwagi na przedmiot zaskarżenia, należy mieć na względzie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która kształtuje prawo...

II SA/Ol 1309/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

stycznia 2002r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) i zapisy te pozostają niezgodne z obowiązującą...
oraz art. 6, art. 18 ust. 2 i art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej taką informację publiczną w rozumieniu ustawy. Nadto stosownie do art. 12 ust. 2 u.d.i.p....

II SAB/Wa 627/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-11

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.), dalej: 'u.d.i.p.',, 2) stwierdzenie, że organ rażąco naruszył art. 13, art. 14, art. 16 ust...
). Na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej bezczynność podmiotu obowiązanego do rozpoznania wniosku informacyjnego ma miejsce wówczas, gdy organ 'milczy' wobec...

II SAB/Wa 121/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

r. o dostępie do informacji publicznej (dalej 'u.d.i.p.');, 2. stwierdzenie, że organ rażąco naruszył art. 13, art. 14 i art. 16 ust. 1 u.d.i.p. oraz art. 61 Konstytucji...
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902; dalej powoływana jako 'u.d.i.p.'), każda informacja o sprawach...

II SA/Rz 877/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-15

działania organów powiatu jako niezgodnej z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
obywatel ma prawo dostępu do dokumentów i uzyskania informacji dotyczących wykonania zadań publicznych przez organy Powiatu.' Takie uregulowanie pozostaje w sprzeczności...

II SAB/Wa 638/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

na bezczynność organu do tutejszego Sądu, wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania jego wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej...
przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, która kształtuje prawo do informacji publicznej, a także określa zasady i tryb jej udostępniania oraz ponownego...

II SAB/Gd 18/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-27

w tych przepisach., Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058) do skarg rozpatrywanych...
ze skargi A. F. na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania...

II SAB/Wa 435/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

(art. 16 ust. 1 u.d.i.p.), ewentualnie nie informuje wnioskodawcy, że w danej sprawie przysługuje inny tryb dostępu do wnioskowanej informacji publicznej (art. 1 ust. 2...
rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Radę Powiatu [...] do rozpoznania wniosku W. S. z dnia [...] stycznia...
1   Następne >   +2   +5   10