Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II SAB/Wa 276/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

jego różnorodnych wniosków, które wniósł do [...] Izbie Lekarskiej w [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Niniejsza skarga z dnia [...] grudnia 2017 r...
, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, osobną skargą z dnia [...] stycznia 2018 r. zarzucił Prezesowi [...] Izbie Lekarskiej w [...] bezczynność...

II SAB/Wa 273/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

jego różnorodnych wniosków, które wniósł do [...] Izbie Lekarskiej w [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Niniejsza skarga z dnia [...] grudnia...
tu, iż skarżący, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, osobną skargą z dnia [...] stycznia 2018 r. zarzucił Prezesowi [...] Izbie Lekarskiej...

II SAB/Wa 274/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

rozpatrzenia jego różnorodnych wniosków, które wniósł do [...] Izbie Lekarskiej w [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Niniejsza skarga z dnia...
tu, iż skarżący, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, osobną skargą z dnia [...] stycznia 2018 r. zarzucił Prezesowi [...] Izbie Lekarskiej...

II SAB/Wa 797/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), dalej: 'u.d.i.p.'. Wskazał, że dokumentacja, o której udostępnienie wnioskował w piśmie...
o działalności izb lekarskich. W takim przypadku nie stosuje się jednak przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 u.d.i.p....

II SAB/Wa 461/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

2018 r., powołując się na przepisy art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330...
publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej'., Skarżący wskazał, że zgodnie z treścią Uchwały Nr [...] Krajowej Komisji Wyborczej...

II SAB/Wa 796/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-12

prawa, tj.: art. 9 ust. 2 u.i.l. oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019r...
się jednak przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. jeżeli zainteresowana osoba ma zapewniony dostęp do żądanych informacji...

II SAB/Wa 272/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-06

jego różnorodnych wniosków, które wniósł do [...] Izbie Lekarskiej w [...] w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Niniejsza skarga z dnia [...] grudnia 2017 r...
, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, osobną skargą z dnia [...] stycznia 2018 r. zarzucił Prezesowi [...] Izbie Lekarskiej w [...] bezczynność...

II SAB/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej'. Jednakże wbrew...
. 1 ust. 2 Ustawy konieczne jest skrupulatne badanie przedmiotu wniosku. W przypadku kolizji ustaw pierwszeństwo nad przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

się do [...] Rady Lekarskiej (zwany dalej: NRL, organ) w trybie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429...
znak [...] z [...] grudnia 2019 r. poinformował wnioskodawcę, że do rozpatrzenia jego wniosku nie mają zastosowania przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 197/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

, gdyż nie ma on legitymacji procesowej do wniesienia skargi. Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 1122, poz. 1198 ze zm...
publicznej, o udzielenie informacji., Celem ustawy o dostępie do informacji publicznej jest informowanie obywateli o stanie 'spraw publicznych', a nie zdobywanie przez organy...
1   Następne >   +2   5