Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia, 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r., poz. 902 ze zm, dalej: 'u.d.i.p')., Organ zobowiązany zwrócił uwagę, że wniosek nie jest skierowany w trosce o interes...

VII SA/Wa 1256/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

bez przeprowadzenia egzaminu. Podniósł, iż pozbawiono go przysługujących mu praw dostępu do dokumentów i uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym, a Krajowa Komisja...
, a także poprzez pocztę elektroniczną o informacje w sprawie, jednak dopiero podczas wizyty, która miała miejsce na przełomie września i października uzyskał odpowiedź...