Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

') - działając na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018...
. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnioskiem z dnia [...] października 2017 r. zażądał od Naczelnego Sądu...

II SA/Wa 1374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

., na podstawie art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112...
wynikającym z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Podkreślono jednocześnie, że prywatny charakter mają też informacje z zakresu postępowania karnego...

II SA/Wa 291/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

., powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, wnioskiem z dnia [...] października 2017 r. zażądał od Naczelnego Sądu Aptekarskiego udostępnienia mu wyroku...
września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) oraz § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach...

II SAB/Wa 241/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-08

, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o podanie danych statystycznych dotyczących liczby...
, o jakiej mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej., Poza sporem pozostawało również to, że wniosek skarżącego o udostępnienie żądanej informacji został...

II SA/Po 956/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-15

nie ograniczają prawa dostępu do informacji publicznej do dokumentów wytworzonych w ramach działania polegającego na wykonywaniu władztwa publicznego, a podmiotem zobowiązanym...
- w tym przypadku uchwały - ma być zgodna z przepisami prawa - kodeksem postępowania administracyjnego i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Bez znaczenia pozostaje...

II SA/Po 537/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-28

w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm., dalej: u.d.i.p.) oraz art. 104...
. o dostęp do informacji publicznej., Bezsporne jest w niniejsze sprawie, że organy aptekarskiego samorządu zawodowego są obowiązane do udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Ke 20/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-09

. 4 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058, dalej u.d.i.p.), zaś żądana informacja...
Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kielcach w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska w Kielcach...

II SA/Wa 981/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-23

nie podlega wykonaniu w całości. Pismem z dnia [...] października 2004 r. T. L., powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. Organ ten powołał się na art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwanej też dalej 'ustawą', uznał, że prawo do prywatności G. O. oraz fakt, że nie pełni...

II SA/Wa 1138/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-20

[...] października 2004 r. T.L. zwrócił się, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
w P. mieści się w uprawnieniach wynikających z powołanego przepisu, a przy tym pozostaje w zgodzie z regulacjami zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Wa 1203/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-20

ze skargi T. L. na decyzję Naczelnej Izby Aptekarskiej z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: - odrzucić skargę...
., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej., Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153...
1   Następne >   2